Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010 của UNICEF kêu gọi giảm bất bình đẳng đối với trẻ em

Hà Nội, 31/8/2010 – Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể cho trẻ em trong một khoảng thời gian rất ngắn, với mức giảm tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tỉ lệ nghèo đói chưa từng có. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mục tiêu đề ra cho trẻ em chưa được thực hiện, đặc biệt là ở các lĩnh vực vệ sinh, vệ sinh môi trường, nghèo ở trẻ em, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, chất lượng và quản lý giáo dục.

Một bộ phận trẻ em và người chưa thành niên ở Việt Nam vẫn phải sống trong điều kiện nghèo khổ và bị tách ra khỏi xã hội, và các dân tộc thiểu số vẫn thuộc số những người nghèo nhất, được hưởng lợi ít nhất từ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đây là một số trong những kết quả nghiên cứu được trình bày ngày 31 tháng 8 tại Hà Nội trong khuôn khổ hội thảo trình bày các kết quả chính của báo cáo nghiên cứu do UNICEF thực hiện có tựa đề ‘Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010.’

Nghiên cứu phân tích này được UNICEF tiến hành trong các năm 2008-2010 trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Chính phủ. Bản báo cáo đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác lưu trữ tài liệu, phân tích và tìm hiểu về tình hình trẻ em trong nước. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người và được thực hiện với ý định sẽ trở thành một tài liệu tham khảo có tính cập nhật và toàn diện cho tất cả các bên tham gia trong công tác thúc đẩy an sinh cho trẻ em, cũng như hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chiến lược nhằm thực hiện tốt hơn quyền của trẻ em Việt Nam.

Tới dự hội thảo có 100-150 đại biểu đến từ Chính phủ, các tổ chức Tài trợ và các Đại sứ quán, các tổ chức Liên Hợp quốc, Các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế, hội Dân sự, các Viện nghiên cứu và các cơ quan thông tấn báo chí.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, Bà Lotta Sylwander, nhận xét về các kết quả chính trong Báo cáo nghiên cứu do UNICEF thực hiện có tựa đề ‘Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010.

Trưởng phòng Kế hoạch và Chính sách Xã hội của UNICEF Việt Nam, Bà Geetanjali Narayan trình bày các kết quả chính của báo cáo nghiên cứu do UNICEF thực hiện có tựa đề ‘Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010.

Các thành viên trong  Panel discussions tham dự hội thảo gồm có Ông John Hendra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam; Ông Đặng Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sócTrẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (MOLISA); Ông Hồ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam; và Ông Phạm Sinh Huy, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam.

“Nhìn chung, báo cáo phân tích này đưa ra một bức tranh rất tích cực về trẻ em ở Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chính sách kinh tế - xã hội của đất nước đã dẫn đến những cải thiện to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trẻ em”, bà Lotta Sylwander, Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, phát biểu.

“LHQ chúng tôi đặc biệt tin tưởng vào tầm quan trọng của trẻ em đối với sự phát triển của Việt Nam; đầu tư vào trẻ em không chỉ có nghĩa là thực hiện quyền của trẻ em mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” – ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam phát biểu.

Sau cuộc hội thảo, các đại biểu được mời đọc các thông điệp của trẻ em trên khắp đất nước viết ra chia sẻ ước mơ của mình và nêu các đề xuất để có một tương lai tốt đẹp hơn cũng như mô tả một xã hội phù hợp với trẻ em.

Sau hội thảo là khai mạc triển lãm tranh của Họa sĩ Phạm Lực với chủ đề trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Đây là triển lãm do UNICEF và chính họa sĩ đồng tổ chức và đây là một phần trong kế hoạch hợp tác với UNICEF. 

Đây là triển lãm tranh đầu tiên của Họa sĩ Phạm Lực về chủ đề “Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam”. Tổng số 35 bức tranh sơn dầu và sơn mài được trưng bày tại triển lãm lần này.

 

 
unite for children