Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Tin về UNICEF

Tiêu điểm

Các chuyến thăm Việt Nam

Phóng sự ảnh

Album ảnh

 

Các chuyến thăm Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam và Campuchia của Jackie Chan (Thành Long) - Đại sứ thiện chí của UNICEF và UNAIDS

Phó Giám đốc Điều hành UNICEF thăm Việt Nam

Đại sứ Thiện chí của UNICEF - Ngài Roger Moore thăm Việt Nam 21/10/ 2003

 

 
unite for children