Lao động trẻ em

Tại Việt Nam có hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi 5-17 tham gia lao động, chiếm 5.4% tổng số trẻ em trong độ tuổi này.

 Trên toàn thế giới có 160 triệu lao động trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng