Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em

Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai để đối phó với biến đổi khí hậu.

Child-Centred Disaster Risk Reduction
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

Với tỷ lệ trẻ em chiếm gần một phần ba dân số Việt Nam, cường độ thiên tai cao hơn và biến đổi khí hậu đang có những tác động mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của các em. Trẻ em luôn là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai do tính dễ tổn thương về thể chất và tâm lý xã hội, việc không được tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới sự phát triển của các em, do các em phải phụ thuộc nhiều vào cha mẹ và những người chăm sóc khác nên tiếng nói và sự hiện diện rất hạn chết.

“Trẻ em cần được chăm sóc và hỗ trợ để các em có thể chủ động hơn cho tương lai của mình, các em có quyền đòi hỏi quyền lợi cơ bản của mình và nêu lên mối quan tâm của các em ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.”

Vai trò của trẻ em là cốt lõi thay đổi để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù những thành tựu kinh tế ấn tượng của Việt Nam và giảm nghèo nhanh chóng trong vòng ba thập kỷ qua, các diễn biến thời tiết ngày càng nghiêm trọng và các mối nguy hiểm tự nhiên có khả năng gây nguy hiểm cho sự phát triển vốn đã khó khăn để đạt được - khiến trẻ em và phụ nữ gặp nhiều rủi ro nhất. Trong khi Việt Nam có khả năng phát triển nhanh chóng để đáp ứng các trường hợp khẩn cấp khởi phát nhanh, những vấn đề và khác biệt trong hệ thống chính vẫn còn và kéo dài trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm bảo vệ trẻ em, giáo dục, dinh dưỡng, nước và vệ sinh môi trường.

Giải pháp

UNICEF tin rằng trẻ em là hiện tại và tương lai của tác nhân thay đôi trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển đàn hồi. Trẻ em, là các bên liên quan trong tương lai của Việt Nam, có năng lực duy nhất để đối phó với những cú sốc và căng thẳng bằng cách đóng vai trò tích cực trong việc hiểu và đối phó với thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu.

Chúng tôi xây dựng năng lực của chính phủ và các đối tác để đưa ra các ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm nhằm xác định, đánh giá và giảm nguy cơ tử vọng, thiệt hại về sức khỏe, sinh kế, tài sản và dịch vụ công. Với phản ứng tập trung vào trẻ em này, UNICEF đang nỗ lực để giữ an toàn cho cộng đồng thông qua các sáng kiến như quảng bá mô hình Trường học an toàn, hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, nâng cao nhận thức về thiên tai ở trẻ em sử dụng công nghệ tiên tiến như các rủi ro lập bản đồ trong trường học và cộng đồng.

“UNICEF cam kết tăng cường khả năng chống chọi và phục hồi của trẻ em, gia đình và cộng đồng với các mối nguy hiểm tự nhiên.”

Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược lâu dài quan trọng để phát triển bền vững cho các thế hệ hôm nay và tương lai để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nó ngụ ý việc chuẩn bị tốt hơn cho trẻ em, gia đình và cộng đồng trước những cú sốc và sự hồi phục hiệu quả. Để làm được điều này, trước tiên cần tập trung vào các khu vực dễ bị tác động và ảnh hưởng, chứ không phải là những cú sốc và căng thẳng, để hiểu được gốc rễ của vấn đề bất bình đẳng và tăng cường hệ thống để hấp thụ các cú sốc khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, năng lực và cơ chế đối phó của cộng đồng, gia đình và trẻ em được tăng cường để thoát khỏi thiên tai. Việc đầu tư phát triển đàn hồi này là chìa khóa cho sự tăng trưởng, phát triển và gắn kết xã hội ở Việt Nam cũng như đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Khung Sendai.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Động đất, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh, lũ lụt - chúng ta không thể ngăn chặn các mối nguy hiểm đến từ tự nhiên, nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị các mối hiểm họa đó có thể biến thành thảm họa ngay trước mắt chúng ta. Tại UNICEF chúng tôi đang làm việc với trẻ em, gia đình và trường học của các em, cộng đồng và chính phủ để đảm bảo trẻ em và gia đình của các em luôn sẵn sàng.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Ngay sau khi cơn bão Damrey đổ bộ vào Việt Nam vào tháng 11/2017, UNICEF đã tiến hành các hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho 20,245 hộ gia đình với 73,100 người dân và 43,231 trẻ em tại ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào việc phòng ngừa các bệnh do thiếu nước sạch gây ra cũng như giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sau cơn bão.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng tăng ở Việt Nam, mô hình trường học an toàn cung cấp tiếp cận toàn diện, đảm bảo cơ sở giáo dục có đủ điều kiện chuẩn bị dự phòng và ứng phó để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên trong trường và giảm thiểu gián đoạn đối với học tập cho học sinh. Phim ngắn này giới thiệu về nỗ lực xây dựng trường học an toàn ở Việt Nam, theo 3 trụ cột: cơ sở vật chất an toàn; quản lý trường học an toàn; và giáo dục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong trường học.

Voices of children from Ninh Thuan

These are the videos produced by the students from Nguyen Binh Khiem, Secondary School in Ninh Thuan. This video project initiated and supported by UNICEF Viet Nam, focuses on raising awareness of students and also encourages action. This is a part of UNICEF climate change programme in Viet Nam called raise their voice in “Building future generations’ resilience and adaptation to natural disasters and climate change".