Giáo dục

Mọi trẻ em đều có quyền tới trường và đi học.

Every child has the right to go to school and learn.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

UNICEF tin rằng giáo dục là một quyền cơ bản của con người, mọi bé gái và bé trai ở Việt Nam đều có quyền đi học, học hỏi và phát triển. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện giáo dục chất lượng cơ bản cho tất cả mọi người trong nước, những trở ngại lớn trong việc tiếp cận giáo dục chất lượng, giáo dục hòa nhập và bền vững vẫn còn rất nhiều trẻ em, đặc biệt là những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc thiểu số.

Too many children remain out of the classroom, fail to complete primary or secondary school and claim their rights to a meaningful education.
UN Viet Nam\Aidan Dockery

Có rất nhiều trẻ em không được đi học, không hoàn thành bậc tiểu học hoặc trung học và các em có quyền đòi hỏi được hưởng một nền giáo dục có ý nghĩa.

Việc loại trẻ em không được đi học không chỉ làm giảm tiềm năng cá nhân của các em mà còn làm tăng các chu kỳ nghèo đói và bất lợi của mọi thế hệ và cả quốc gia. Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng của Việt Nam, trẻ em không được tiếp cận được nền giáo dục có chất lượng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tước đoạt một nguồn tăng trưởng tiềm năng của đất nước. Khi Việt Nam bắt tay vào giai đoạn phát triển tiếp theo, điều cần thiết là hệ thống giáo dục cần cải cách thay đổi để mang lại một cách học mới có tính thực tế hơn là chỉ dựa trên lý thuyết và sách vở để có thể đối mặt tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

Giải pháp

UNICEF cam kết và nỗ lực nhằm đảm bảo tất cả trẻ em được hưởng quyền được tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng, từ các cơ hội được học tập sớm để đặt ra nền tảng cho những thành công từ các bậc từ tiểu học, trung học, đại học cho tới khi đi làm.

Để đạt được sự công bằng, chất lượng và tính toàn diện trong giáo dục cho tất cả trẻ em, UNICEF đang hợp tác với chính phủ và các đối tác để giúp cải cách hệ thống giáo dục của đất nước tập trung vào các kỹ năng và năng lực được phản ánh trong chương trình học và hệ thống đánh giá tiêu chuẩn quốc gia.

We promote child-friendly approaches that include securing safe and healthy school environments, and teaching and learning processes that speak to children’s individual needs.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Chúng tôi thúc đẩy các phương pháp tiếp cận thân thiện với trẻ em bao gồm giữ cho môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Đưa quá trình dạy và học dựa trên nhu cầu và khả năng thực tế của từng cá nhân học sinh.

Điều này đã mở ra cánh cửa giáo dục hòa nhập cho tất cả trẻ em ở Việt Nam cùng với kết quả tăng cường giảng dạy và học tập trên lớp học phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững, nhấn mạnh mới 'kỹ năng thế kỷ 21' để giúp trẻ thích ứng với  những thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Viet Nam has made overall progress in basic education. Net enrolment rates for primary and second level are 95.5 per cent and 86.2 per cent, respectively (2009 Census). Between 1992 and 2008, primary level completion rates rose from 45.0 per cent to 89.8 per cent. Despite major achievements in the education sector in Viet Nam, however disparities still remain and education attainment is much lower among several groups, particularly among ethnic minority groups. For ethnic minority children, low enrolment and completion and high drop-out and repetition rates remain a challenge. According to the Government's Multiple Indicator Cluster Survey (MICS, 2011), the primary school completion rate among ethnic minority children is significantly lower than that of Kinh and Hoa children: 79.8 per cent and 103.1 per cent, respectively.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
The video entitled “Co-exist, adapt to and develop sustainably with climate change” was developed by the Ministry of Education and Training (MOET). It shows real-time video recordings of the damage and impact of natural disasters and climate change on the education sector in general and in various parts of Viet Nam in the recent years. It also features the actions of the education sector at all levels in strengthening information on the sector’s preparedness and response to disaster prevention and climate change including the MOET-led Coordination/Cooperation with diversified partnership comprising the Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Health, UNICEF, UNESCO, ASEAN Community and other specialized NGOs (Save the Children, Plan International, Red Cross, etc.) and bilateral partners (Japan, Australia).
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng tăng ở Việt Nam, mô hình trường học an toàn cung cấp tiếp cận toàn diện, đảm bảo cơ sở giáo dục có đủ điều kiện chuẩn bị dự phòng và ứng phó để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên trong trường và giảm thiểu gián đoạn đối với học tập cho học sinh. Phim ngắn này giới thiệu về nỗ lực xây dựng trường học an toàn ở Việt Nam, theo 3 trụ cột: cơ sở vật chất an toàn; quản lý trường học an toàn; và giáo dục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong trường học.