Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19

Dành cho cán bộ cơ sở hỗ trợ người dân trong quá trình cách ly y tế

Bạo lực trẻ em có thể xảy ra trong chính ngôi nhà thân yêu của trẻ
UNICEF Việt Nam\Vũ Lê Hoàng

Giới thiệu

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng tốc độ lây nhiễm trên toàn quốc trong thời gian này, ngoài việc đưa những người nghi nhiễm hoặc đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh (hay F1) vào các khu cách ly tập trung, Bộ Y tế đã hướng dẫn thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cách ly F1 tại nhà và sẽ đánh giá lại tính khả thi của giải pháp này để quyết định chủ trương tiếp theo.

Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, và chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, các cán bộ cơ sở tham gia quá trình hỗ trợ cách ly và giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 cần biết hướng dẫn này.

Đảm bảo an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà

Tải tài liệu