Phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em

Giới thiệu chung

 

Giới thiệu chung

UNICEF Việt Nam\2006\Đoàn Bảo Châu
© UNICEF Việt Nam\2006\Đoàn Bảo Châu

ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo kết quả Điều tra Thương tích đa trung tâm của Việt Nam (Viet Nam Multi-centre Injury Survey, 2001), thương tích là nguyên nhân gây ra gần 75% số trường hợp tử vong ở trẻ em trên một tuổi. Các nguyên nhân chính bao gồm chết đuối, tai nạn giao thông, ngộ độc, thương tích do các vật nhọn, sắc gây ra và bỏng. Hậu quả to lớn này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong việc nâng cao tỷ lệ sống ở trẻ em.

Không những hầu hết các trường hợp thương tích đều có thể phòng ngừa được, mà những sự bất bình đẳng về kinh tế - xã hội còn làm trầm trọng hơn tác động của tình trạng thương tích ở trẻ em. Kết quả phân tích tình hình thương tích của trẻ em trong năm 2003 cho thấy trẻ em ở những gia đình nghèo nhất thì hay bị thương tích hơn so với trẻ em ở những gia đình khá giả. Ngoài việc gây ra những nỗi đau ghê gớm cả về thể xác lẫn tinh thần, tình trạng thương tích nghiêm trọng còn khiến cho các gia đình nghèo càng nghèo thêm vì phải chi các khoản khám chữa bệnh và các chi  phí khác.

HỖ TRỢ CỦA UNICEF

UNICEF mong muốn giảm thiểu các trường hợp thương tích ở trẻ em, thanh niên và phòng tránh khuyết tật liên quan tới thương tích bằng cách hỗ trợ Chính phủ trong năm lĩnh vực chính sau đây:

Nâng cao nhận thức của người dân và vận động sự tham gia của xã hội: Để nâng cao nhận thức của người dân và góp phần phòng tránh thương tích ở trẻ em, UNICEF phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng và Chính phủ xây dựng một kế hoạch truyền thông toàn diện nhằm vào rất nhiều đối tượng, như các bậc cha mẹ, các cán bộ ra quyết định, trẻ em, lứa tuổi vị thành niên và một vài dân tộc thiểu số.

Ở những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bom mìn và các vật liệu nổ còn sót lại, hiện đang triển khai các hoạt động giáo dục về nguy cơ do bom mìn gây ra.

Áp dụng các kinh nghiệm, tập quán hay: UNICEF hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện mô hình phòng ngừa thương tích ở trẻ em tại sáu tỉnh (72 xã). Mô hình này bao gồm các hoạt động như truyền thông thay đổi hành vi, phát triển kỹ năng và cải thiện môi trường nhằm mục tiêu xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ em, ngôi trường an toàn cho trẻ em và cộng đồng an toàn. Chương trình này cũng sẽ xác định các công cụ bảo vệ an toàn cho trẻ em có hiệu quả chi phí và kêu gọi đưa các công cụ này vào luật mới về an toàn.                 

UNICEF còn hỗ trợ Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em và lứa tuổi vị thành niên, khắc phục tình trạng các bậc cha mẹ chưa quan tâm giám sát đầy đủ đối với con em mình. Ở một số vùng triển khai dự án, trẻ em còn được học bơi và các kỹ năng cứu hộ - một trong những cách thức ngăn ngừa chết đuối hiệu quả nhất.

Xây dựng năng lực: UNICEF hỗ trợ chính quyền các cấp xây dựng năng lực thiết kế, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động phục vụ cho việc phòng ngừa thương tích ở trẻ em.

Sau đây là một số hoạt động xây dựng năng lực cụ thể:

  • Cùng với các đối tác như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA), UNICEF hỗ trợ Chính phủ tăng cường hệ thống giám sát thương tích.

  • UNICEF hỗ trợ các cơ quan như Viện Bỏng Quốc gia và Trung tâm Phòng chống ngộ độc tăng cường năng lực phòng ngừa và điều trị bỏng và ngộ độc thông qua các hoạt động đào tạo.

  • UNICEF hỗ trợ các tổ chức quần chúng và các cơ quan Chính phủ như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ giải quyết vấn đề thương tích ở trẻ em trong phạm vi hệ thống và nguồn lực sẵn có của họ.

  • UNICEF hỗ trợ Chính phủ tăng cường công tác điều phối các hoạt động khắc phục nguy cơ bom mìn.

Nghiên cứu: UNICEF hỗ trợ cho Chính phủ trong công tác thu thập thêm thông tin, dữ liệu về các khía cạnh của vấn đề thương tích ở trẻ em.

Tuyên truyền, vận động về xây dựng chính sách, pháp luật: UNICEF ủng hộ mạnh mẽ việc đưa các biện pháp phòng ngừa thương tích ở trẻ em vào các văn bản quan trọng của Chính phủ, như Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội và các diễn đàn quan trọng như các Hội nghị Tư vấn của các nhà tài trợ.
 
UNICEF đã tăng cường hợp tác với Quốc hội (cụ thể là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng) để xác định những khoảng trống trong hệ thống pháp lý và hoàn thiện các bộ  luật và quy chế về an toàn trẻ em cũng như tăng cường giám sát chung việc thực thi các luật lệ, quy định và chính sách liên quan tới an toàn trẻ em.

CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC

UNICEF tại Việt Nam quan tâm giải quyết các vấn đề về an toàn cùng với Bộ Y tế cũng như các Bộ, ngành khác, các cơ quan y tế, các viện nghiên cứu và các tổ chức cơ sở như Đoàn Thanh niên. Ngoài ra, UNICEF đã xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh. UNICEF còn phối hợp chặt chẽ với WHO, SIDA và một số tổ chức phi chính phủ quốc tế để tăng cường các nỗ lực hợp tác trong việc phòng ngừa thương tích ở trẻ em.

 

 
unite for children