Chiến dịch Ngày Trẻ em Thế giới 2022: Việt Nam đồng đội, đồng lòng vì mọi trẻ em.

UNICEF phát động Chiến dịch Ngày Trẻ em Thế giới 2022 kêu gọi mọi người cùng chung tay chung sức mang tuổi thơ trở lại cho trẻ em Việt Nam.

UNICEF Việt Nam