20 Tháng 8 2021

Tuần lễ Nước Thế giới 2021: Gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi

1. Tại sao chủ đề của Tuần lễ nước thế giới năm nay là “Xây dựng khả năng chống chịu nhanh hơn”, Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng khan hiếm nước và hạn hán sẽ gây thiệt hại với quy mô tương đương đại dịch COVID-19 do sự ấm lên của Trái Đất. Nhằm tìm kiếm các giải pháp cụ thể cho những thách thức liên quan đến nước, khủng hoảng khí hậu, an ninh lương thực, sức khỏe, đa dạng sinh học và các tác động của đại dịch COVID-19, Tuần lễ Nước Thế giới…, 2. Hiện trạng tiếp cận nước sạch của người dân Việt Nam hiện nay như thế nào?, Nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân là những yếu tố cốt lõi của phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất và tăng trưởng hiện tại và tương lai của Việt Nam. Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chương trình cấp nước và vệ sinh đạt được nhiều kết quả rõ rệt.  Theo Báo cáo Chương trình giám sát chung WHO…, 3. Người dân và trẻ em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi thiếu nước sạch cho ăn uống và sinh hoạt?, Thiếu nước sạch sinh hoạt vẫn là một thách thức lớn ảnh hưởng đến trẻ em ở các vùng nông thôn Việt Nam. Rất nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng suy dinh dưỡng có liên quan trực tiếp đến nguồn nước và vệ sinh kém. Theo kết quả điều tra dinh dưỡng quốc gia năm 2017, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi của cả nước là 19,6% và tỷ lệ này ở…, 4. UNICEF Việt Nam có những khuyến nghị gì với Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo quyền được tiếp cận nước sạch của người dân và trẻ em, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu?, Chúng tôi khuyến nghị rằng ở cấp quốc gia, cần xác định các ưu tiên để đẩy nhanh hành động về nước - khí hậu bao gồm: tăng cường quản lý nước và năng suất nước để quản lý sự cạnh tranh giữa nhu cầu nước của sinh hoạt, nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, thành phố và hệ sinh thái; thúc đẩy các giải pháp cụ thể dựa trên tự nhiên có thể hạn chế…