09 Tháng 6 2022

Lao động trẻ em

Hậu quả của lao động trẻ em thật khôn lường, Lao động trẻ em có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, thậm chí tử vong. Nó có thể dẫn đến tình trạng nô lệ và bóc lột tình dục hoặc kinh tế. Và trong hầu hết mọi trường hợp, nó khiến trẻ em không được đi học và chăm sóc sức khỏe, hạn chế các quyền cơ bản và đe dọa tương lai của ccác em. , Những hoạt động của UNICEF, UNICEF hoạt động để giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua cách tiếp cận hệ thống, tập trung chính vào công tác phòng ngừa. Mục tiêu của 'phương pháp tiếp cận hệ thống' là tạo dựng một môi trường sống mà trẻ em gái và trẻ em trai không bị bạo lực và bóc lột. UNICEF hoạt động để giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua cách tiếp cận hệ…, Những phát hiện chính, Trên toàn thế giới có 160 triệu lao động trẻ em - tăng 8,4 triệu trẻ em trong 4 năm qua - với 9 triệu trẻ em khác gặp rủi ro do tác động của COVID-19.  Ước tính từ Điều tra quốc gia lần thứ 2 về lao động trẻ em, cả nước có hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi 5-17 tham gia lao động, chiếm 5.4% tổng số trẻ em trong độ tuổi này.  Trong số trẻ em tham…