23 Tháng 8 2018

Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội cho trẻ em Việt Nam

Vấn đề, Việt Nam mong muốn xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện, phù hợp với vị thế quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thực hiện tốt hơn các quyền cơ bản của con người..Tuy nhiên, hệ thống bảo trợ xã hội hiện nay còn rời rạc, với phạm vi bao phủ hạn chế và phạm vi quyền lợi không đầy đủ, không tiến bộ và không thân thiện với trẻ em. Hệ quả…, Tài liệu liên quan, Theo các báo cáo về phát triển ở Việt Nam, người Kinh chiếm hơn 86% dân số Việt Nam, nhưng tỷ lệ nghèo chỉ là 8,5%. Trong khi đó, các dân tộc thiểu số chỉ chiếm chưa đầy 15% tổng dân số, nhưng gần một nửa phải sống trong cảnh nghèo. Cứ 10 trẻ em dân tộc thiểu số thì có tới 8 em thiếu thốn các nhu cầu cơ bản; và hầu hết đang phải sống tại các vùng…, Giải pháp, Để giải quyết tình trạng nghèo đa chiều và cải thiện cuộc sống của trẻ em, UNICEF hỗ trợ chính phủ xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em. Hệ thống này sẽ giảm thiểu tác động của đói nghèo, hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc trẻ và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cho…