11 Tháng 7 2024

Xây dựng một hệ thống an sinh xã hội nhằm tăng cường bình đẳng giới

ĐÀ NẴNG – Nếu không có trợ giúp từ hệ thống an sinh xã hội của nhà nước, chị Ngô Thị Phương có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái một cách đầy đủ. Cô con gái Thùy Dương 12 tuổi của chị bị khuyết tật về trí tuệ nên hàng tháng gia đình chị được nhận một khoản tiền trợ giúp xã hội từ nhà nước.  Chị Phương nhớ lại: “…, Nghiên cứu này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam? , Vào năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường cải cách các chương trình trợ giúp xã hội thông qua việc mở rộng trợ giúp xã hội tới các nhóm dễ bị tổn thương hơn, bao gồm trẻ em dưới 3 tuổi thuộc các hộ gia đình nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng mức trợ giúp hàng tháng cho các đối tượng thụ hưởng. Nghiên cứu cho thấy mặc dù đã có…, Làm thế nào Việt Nam có thể tăng cường xem xét vấn đề giới trong quá trình hoạch định chính sách liên quan tới an sinh xã hội?, Mẹ ôm con trai và con gái Một số nội dung chính rút ra từ nghiên cứu: Cần có cam kết chính trị mạnh mẽ và rõ ràng vượt ra ngoài các hướng tiếp cận trung lập về giới ở tất cả các cấp chính quyền và tất cả các chủ thể có ảnh hưởng nhằm cải thiện hiệu quả lồng ghép giới trong các chính sách trợ giúp xã hội. Các nhà hoạch định chính sách cần được phát…
10 Tháng 7 2024

Báo cáo về An sinh xã hội đáp ứng giới và độ tuổi tại Việt Nam

Nghiên cứu này là một nghiên cứu thành phần thuộc Chương trình An sinh xã hội đáp ứng giới và độ tuổi (GRASSP), có sự phối hợp của UNICEF Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐTBXH). Nghiên cứu này tìm hiểu mức độ đáp ứng giới của cuộc cải cách trợ giúp xã hội được khởi xướng trong Nghị quyết số 15-NQ/TW (2012) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết được triển khai chủ yếu trong giai đoạn 2015 đến 2021 với kết quả là sự ra đời của hai chính sách: Quyết định số 488/2017 và Nghị định số 20/2021. Mặc dù chính sách được thực hiện với mục tiêu chung là tăng độ bao phủ và mức trợ cấp cho nhóm đối tượng có “hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” cũng như xác định mức sống tối thiểu và điều kiện đủ để nhận trợ cấp, cuộc cải cách xã hội đã mang đến cơ hội nâng cao mức độ đáp ứng giới đối với toàn bộ hệ thống trợ giúp xã hội.Tuy đã thiết lập được một số cơ chế và quy trình lồng ghép giới, các chính sách đưa ra có mức độ lồng ghép giới hạn chế. Do đó, mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu cách thức vấn đề giới được xem xét trong giai đoạn lên ý tưởng, soạn thảo và phê duyệt chính sách, những yếu tố ảnh hưởng đến quy trình đó cũng như mức độ đáp ứng giới trong các văn bản chính sách chính thức.Gợi ý trích dẫnBáo cáo đầy đủ – Mathers, Nicholas, and Mathilde Van Drooghenbroeck, Eszter Timár and Trần Như Trang, Nghiên cứu về Lồng ghép giới trong Chính sách an sinh xã hội: Tìm hiểu về các quy trình, chủ thể và thể chế định hình công tác lồng ghép giới vào cải cách chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam, UNICEF Innocenti, Florence, June 2024.Báo cáo tóm tắt: Mathers, Nicholas, and Mathilde Van Drooghenbroeck, Eszter Timár and Trần Như Trang, Tìm hiểu về các quy trình, chủ thể và thể chế định hình công tác lồng ghép giới vào cải cách chính sách trợ giúp xã hội: Một nghiên cứu điển hình tại Việt Nam, UNICEF Innocenti, Florence, April 2024. 
14 Tháng 5 2024

Thay đổi cuộc sống và chắp cánh tương lai cho trẻ em!

Trong năm 2023, các chương trình của UNICEF Việt Nam đã tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, UNICEF triển khai những sáng kiến trực tiếp cải thiện cuộc sống của trẻ em và hoàn cảnh gia đình các em, đồng thời củng cố hơn nữa các hệ thống và những cách tiếp…, Tình hình trẻ em năm 2023, Việt Nam đã đạt được những cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển toàn diện cho trẻ em. Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau., Những đóng góp của UNICEF, Trong năm 2023, với sự hỗ trợ của các đối tác, UNICEF đã tạo ra thay đổi cho trẻ em Việt Nam. Dưới đây là cái nhìn sơ lược về những cột mốc mà chúng ta đã cùng nhau đạt được, mang lại nụ cười, ước mơ và tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em trên khắp đất nước., Health and Nutrition Y tế và dinh dưỡng, Hỗ trợ của UNICEF trong việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 đã mang lại kết quả tích cực. 8.131.709 trẻ em từ 5-17 tuổi và 963.928 trẻ em dưới một tuổi đều được tiêm phòng. Để giải quyết tình trạng thiếu vắc xin nghiêm trọng trên toàn quốc, UNICEF đã mua 676.300 liều vắc xin DTP-HepB-Hib. Để mở rộng…, Water, sanitation and hygiene Nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH), UNICEF đã khai thác công nghệ tiên tiến có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu để lắp đặt nhà vệ sinh sử dụng năng lượng mặt trời với mức phát thải ròng bằng 0 đầu tiên của Việt Nam tại một trường tiểu học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là minh chứng cho quan hệ đối tác công tư đặc biệt. Hoạt động này cũng là bước đầu tiên hướng tới…, Climate Change and Disaster Risk Reduction Biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, UNICEF hỗ trợ xây dựng hướng dẫn giám sát và đánh giá thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai quốc gia, hướng dẫn quốc gia về diễn tập phòng chống thiên tai tập trung vào trẻ em và cộng đồng. Các hướng dẫn này cũng sẽ giúp đánh giá tiến độ thực hiện các khung giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc tế. 63.659 trẻ em tham gia chiến dịch do UNICEF hỗ trợ…, Education Giáo dục, UNICEF hỗ trợ các cơ quan Giáo dục của Chính phủ triển khai phương pháp học tập dựa trên năng lực từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, từ đó giúp 21 triệu trẻ em được cải thiện khả năng học tập cảm xúc xã hội, được trang bị kỹ năng bảo vệ môi trường và kỹ năng chuyển đổi, trau dồi hiểu biết về kỹ thuật số và bình đẳng giới. Bốn triệu trẻ em độ…, Child Protection Bảo vệ trẻ em, UNICEF tư vấn cho Chính phủ những cải tiến quan trọng trong văn bản pháp luật nhằm tăng cường hệ thống công tác xã hội, bảo vệ trẻ em và tư pháp trẻ em. Những thay đổi bao gồm quy định liên ngành về ứng phó với các trường hợp bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em, các thông tư xây dựng và nâng cao vị thế của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện…, Social Protection Bảo trợ xã hội, UNICEF tiếp tục đưa ra bằng chứng và vận động đầu tư vào các chính sách xã hội liên quan đến trẻ em –, đặc biệt hướng đến trẻ em nghèo đa chiều, trẻ em khuyết tật và trẻ em vùng dân tộc thiểu số, – coi đây là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dữ liệu và nghiên cứu chất lượng của UNICEF cung cấp thông tin về các ưu tiên chính…
06 Tháng 11 2023

Công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự

Trên thế giới, nhân viên công tác xã hội có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp các biện pháp trợ giúp thích hợp cho mỗi người chưa thành niên có liên quan đến hệ thống tư pháp, cho dù các em là người phạm tội hay người bị hại, người làm chứng. Ở Việt Nam, mặc dù nghề công tác xã hội đã bắt đầu được hình thành trong hai thập kỷ qua, vai trò của công tác xã hội trong hệ thống tư pháp vẫn chưa được ghi nhận. Báo cáo rà soát pháp luật này cung cấp những thông tin tổng quan về các chuẩn mực quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về nghề công tác xã hội, vai trò và chức năng của nhân viên công tác xã hội liên quan đến người phạm tội, người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng hình sự, bao gồm cả người chưa thành niên. Trên cơ sở đó, báo cáo phân tích so sánh các chính sách và pháp luật có liên quan của Việt Nam, đưa ra những phát hiện và khuyến nghị về phát triển dịch vụ công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự để cung cấp thông tin cho việc tiếp tục thúc đẩy tư pháp cho người chưa thành niên và chương trình nghị sự rộng hơn về phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam.
13 Tháng 4 2022

Phân tích tính khả thi về trợ giúp trẻ em bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp

Phân tích tính khả thi về trợ giúp trẻ em bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam do UNICEF Việt Nam và FAO Việt Nam thực hiện,ủy thác với sự phối hợp chặt chẽ với Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH). Báo cáo phân tích donày được tài trợ bởi Liên minh châu Âu tài trợ và được thực hiện trong khuôn khổ dự án Phối hợp LHQ do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu (ECHO) tài trợ tại ASEAN “Xây dựng các phương án có dự báo nguy cơ và có khả năng ứng phó với các cú sốc cho Bảo trợ Xã hội”, giai đoạn II; dự án này nhắm đến việcnhư một phần dự án chung của Liên hợp quốc do ECHO hỗ trợ tại ASEAN “Phát triển các lựa chọn cho bảo trợ xã hội dựa trên thông tin rủi ro và ứng phó với sốc”, giai đoạn II, nhằm mục đích thúc đẩy mối liên kết giữa bảo trợ xã hội có khả năng ứng  phó với các cú sốc và hành động sớm.  Mục đích của nghiên cứu phân tích tính này nhằm xem xét các phương án thực hiện trợ giúp tiền mặt cho trẻ em như một giải pháp ứng phó với thiên tai ngày càng thường xuyên và dữ dội tại Việt Nam. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc xây dựng một cơ chế linh hoạt có khả năng ứng phó với các cú sốc trong hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên của Việt Nam.  
23 Tháng 8 2018

Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội cho trẻ em Việt Nam

Vấn đề, Việt Nam mong muốn xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện, phù hợp với vị thế quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thực hiện tốt hơn các quyền cơ bản của con người..Tuy nhiên, hệ thống bảo trợ xã hội hiện nay còn rời rạc, với phạm vi bao phủ hạn chế và phạm vi quyền lợi không đầy đủ, không tiến bộ và không thân thiện với trẻ em. Hệ quả…, Tài liệu liên quan, Theo các báo cáo về phát triển ở Việt Nam, người Kinh chiếm hơn 86% dân số Việt Nam, nhưng tỷ lệ nghèo chỉ là 8,5%. Trong khi đó, các dân tộc thiểu số chỉ chiếm chưa đầy 15% tổng dân số, nhưng gần một nửa phải sống trong cảnh nghèo. Cứ 10 trẻ em dân tộc thiểu số thì có tới 8 em thiếu thốn các nhu cầu cơ bản; và hầu hết đang phải sống tại các vùng…, Giải pháp, Để giải quyết tình trạng nghèo đa chiều và cải thiện cuộc sống của trẻ em, UNICEF hỗ trợ chính phủ xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em. Hệ thống này sẽ giảm thiểu tác động của đói nghèo, hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc trẻ và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cho…