19 Tháng 11 2020

Báo cáo tóm tắt Tình hình Trẻ em và Trẻ vị thành niên tại thành phố Đà Nẵng

Năm 2019, Đà Nẵng đãchính thức tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em với sự hỗ trợ của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF),  trở thành thành phố thứ 2 tham gia tại Việt Nam, sau Thành phố Hồ Chí Minh. “Thành phố thân thiện với trẻ em” là một thành phố/cộng đồng nơi tiếng nói, nhu cầu, ưu tiên và quyền lợi dành cho trẻ em là một phần không thể tách rời trong cácc chính sách, chương trình và quyết định công. Việc tham gia Sáng kiến của Đà Nẵng nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa Công ước Liên hợp quốc về quyền dành cho trẻ em và Luật trẻ em (2016) trên địa bàn thành phố, tạo ra các kết quả thực tế, có ý nghĩa và đo lường được. Để được công nhận hoàn toàn là một thành phố thân thiện với trẻ em, Đà Nẵng sẽ phải trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt. Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên thành phố Đà Nẵng là bước đầu tiên trong lộ trình tham gia “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” của thành phố. Trong đó, báo cáo được áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền nhằm phân tích những kết quả đạt được, xu hướng và khoảng trống chính về việc thực hiện quyền trẻ em trên các cơ sở dữ liệu mới nhất. Mục đích chính của Báo cáo này là hỗ trợ phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố trong giai đoạn 2021-2025 cũng như Chương trình hành động vì trẻ em trong giai đoạn 2021-2030 gắn với việc quy hoạch đô thị của thành phố. Việc lồng ghép các chỉ tiêu và chỉ số chính về trẻ em vào những chính sách và kế hoạch như vậy sẽ định hướng phân bổ ngân sách và áp dụng một quy trình triển khai có sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là dành cho trẻ em. Tất cả những nỗ lực này góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em hơn và đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
15 Tháng 10 2019

Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2019

For the first time in 20 years, UNICEF’s flagship report examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. This 2019 edition of The State of the World’s Children (SOWC) examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. Despite progress in the past two decades, one third of children under age 5 are malnourished – stunted, wasted or overweight – while two thirds are at risk of malnutrition and hidden hunger because of the poor quality of their diets. At the center of this challenge is a broken food system that fails to provide children with the diets they need to grow healthy. This report also provides new data and analyses of malnutrition in the 21st century and outlines recommendations to put children’s rights at the heart of food systems. https://www.facebook.com/unicefvietnam/videos/417396922254790/ Executive summary The report's executive summary, also available in English, French, Spanish and Arabic for download on this page, summarizes the report’s findings and asks key stakeholders to put children first, at the centre of the world’s food and nutrition challenge. Regional briefs The State of the World’s Children report's accompanying regional briefs, available for download here, set out regional data, key messages, a case study and policy recommendations. Please contact: pubdoc@unicef.org
23 Tháng 7 2019

Báo cáo phân tích tình hình và định hướng đầu tư phát triển trẻ em 2016

Báo cáo “Phân tích Tình hình Trẻ em Việt Nam” đánh dấu mốc quan trọng cho quá trình liên tục nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu về tình hình trẻ em tại Việt Nam. Tài liệu này là sản phẩm hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và Chính phủ Việt Nam do Bộ LĐTB&XH, cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em, chủ trì điều phối. Sự hợp tác chặt chẽ giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam được thể hiện trong tất cả các giai đoạn xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Báo cáo áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, phân tích tình hình trẻ em từ góc độ của các nguyên tắc cốt lõi như quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử và trách nhiệm giải trình. Giá trị của cách tiếp cận này đó là cho phép ta phân tích các vấn đề ở mức độ sâu hơn, những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng không được hưởng quyền lợi chính đáng sẽ được điều ra và làm rõ. Vì vậy, Báo cáo được xem là một đóng góp to lớn trong việc tìm hiểu và phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam - trẻ em trai và gái, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số, trẻ em trong gia đình nghèo khó và giàu có. Từ đó, có những định hướng đúng đắn hơn cho sự phát triển trẻ em tại Việt Nam. Ngoài ra, các phát hiện trong báo cáo cũng đã khẳng định những tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong công tác thực hiện quyền của trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện và nhanh chóng khắc phục như tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, tăng cường phát triển cho trẻ thơ, tăng cường giáo dục hòa nhập và chất lượng giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được về vấn đề trẻ em, báo cáo cũng phân tích những vấn đề chưa được giải quyết triệt để cũng như những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội hiện nay và trong bối cảnh Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững đến năm 2030. Theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5 năm 2017, Việt Nam đã cam kết đạt được Chương trình nghị sự 2030, trong đó nhấn mạnh đến bình đẳng và chú trọng đến trẻ em:: Các mục tiêu phát triển bền vững chỉ hoàn thành khi chúng được thực thi đối với tất cả trẻ em, ở tất cả mọi nơi. Đây là lời tuyên bố cũng như cam kết rõ ràng của Việt Nam đối với các vấn đề về trẻ em vàtrên thực tế Việt Nam đã thể hiện điều này qua các ưu tiên và đầu tư cho trẻ em trong nhiều năm qua. Báo cáo ghi nhận những thành tựu đó, đồng thời kêu gọi Chính phủ Việt Nam tiếp tục vai trò lãnh đạo trong công tác thực hiện quyền trẻ em.
21 Tháng 11 2017

Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Phân tích Tình hình Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiến hành như bước đầu tiên trong cam kết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em để đảm bảo quyền của mọi trẻ em trong thành phố, và để thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em. Báo cáo này là một phần trong Chương trình Hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh/Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc/Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị. Nhóm tác giả nghiên cứu, viết và phân tích báo cáo gồm Sharmila Kurukulasuriya, Nguyễn Phong, Phan Hương, và Trần Minh Giới. Tổ công tác xây dựng báo cáo phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với sự tham gia của các cán bộ và chuyên gia tới từ các sở ban ngành có liên quan của thành phố. Năm 2015, tổ chức ASSIST, một tổ chức phi chính phủ quốc tế với thế mạnh về xây dựng năng lực và nghiên cứu, đã xây dựng báo cáo phác thảo dựa trên một loạt các tham vấn với các bên có liên quan và trẻ em. Báo cáo cuối cùng này đã được hoàn thiện dựa trên nghiên cứu ban đầu này. Dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), các ý kiến đóng góp đã được thu nhận từ chuyên gia tới từ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường thành phố, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Văn phòng Giảm nghèo bền vững, Sở Tư pháp, Công An thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển, Đoàn Thanh niên và Tòa án nhân dân thành phố. Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và UNICEF Việt Nam xin chân thành cảm cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp cho Báo cáo này!
15 Tháng 6 2015

Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum

Báo cáo Phân tích Tình hình Trẻ em này là một trong các nghiên cứu phân tích tình hình mà UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thông qua chương trình Chính sách Xã hội và Quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (KH PTKTXH) và kế hoạch các ngành để các kế hoạch này trở nên thân thiện với trẻ em hơn và dựa trên bằng chứng. Phân tích Tình hình Trẻ em mang lại bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và trẻ em gái ở tỉnh Kon Tum.  Phân tích này được thực hiện theo tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, nhìn nhận tình hình trẻ em dưới góc độ bình đẳng, do vậy báo cáo phân tích là nguồn đóng góp duy nhất để tìm hiểu tình hình thực tế của trẻ em gái, trẻ em trai, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người Kinh, trẻ em giàu và trẻ em nghèo ở tỉnh Kon Tum hiện nay.  Các phát hiện của báo cáo cũng chỉ ra những tiến bộ đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện quyền trẻ em song hành với các thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong những năm gần đây của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn có những lĩnh vực tồn tại sự khác biệt và cần được cải thiện hơn nữa.  Đó là trường hợp của nhóm dân số yếu thế bao gồm dân tộc thiểu số và cả những lĩnh vực như suy dinh dưỡng, suy dinh dưỡng thể thấp còi, tình hình nước sạch và công trình vệ sinh, chuyển cấp học từ giáo dục cơ sở lên giáo dục trụng học và vấn đề bảo vệ trẻ em.  Chúng tôi hy vọng báo cáo Phân tích Tình hình Trẻ em sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho tỉnh Kon Tum trong quá trình lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá  kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội, kế hoạch các ngành và xây dựng các can thiệp theo hướng thân thiện với trẻ em.