Chăm sóc thay thế cho trẻ em

UNICEF hợp tác với nhiều đối tác khác nhau tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế cho trẻ em không có hoặc có nguy cơ không có sự chăm sóc của cha mẹ.

alternative care for children
UNICEF Viet Nam\Dominic Blewett

Vấn đề

Số lượng trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt ngày càng tăng tại Việt Nam. Với sự chăm sóc tại gia đình và tại các cơ sở chăm sóc thay thế do nhà nước quản lý đối với những em không có người chăm sóc chính, chăm sóc thay thế dựa vào cộng đồng còn hạn chế đã chuyển thành việc thiếu vắng hẳn một hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng chính thống và do đó trẻ khuyết tật không được chăm sóc đầy đủ.

“Nhiều gia đình, đặc biệt ở vùng nông thôn, phải đối mặt với áp lực mới từ sự phát triển kinh tế xã hội đã dẫn gia tăng số lượng trẻ em bị bỏ rơi, bị xao nhãng, lạm dụng và khai thác.”

Do đó, Ủy ban của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em bày tỏ lo ngại trước tình trạng trẻ em bị tước mất môi trường gia đình ở Việt Nam và giải pháp chăm sóc thay thế cho trẻ còn hạn chế.

Giải pháp

UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống chăm sóc thay thế cho trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt và đảm bảo hệ thống này phù hợp với các tiêu chuẩn và thực hành tốt quốc tế. Điều này được thực hiện qua hoạt động tăng cường luật pháp quốc gia và tạo môi trường chăm sóc và nuôi dưỡng thay thế cho những trẻ không có sự chăm sóc của cha mẹ, trẻ khuyết tật và những trẻ dễ bị tổn thương khác.

“UNICEF tin rằng mọi trẻ em và thanh thiếu niên nên được sống trong một môi trường hỗ trợ, bảo vệ và chăm sóc để thúc các em phát triển tối đa tiềm năng của mình”.

Đồng thời với việc ưu tiên đào tạo nhân viên và cộng tác viên cộng đồng, chúng tôi sẽ hỗ trợ thí điểm các phương thức chăm sóc thay thế khác nhau như nuôi con nuôi, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng ban ngày cho trẻ khuyết tật và nơi trú ẩn cho nạn nhân của buôn bán người và bóc lột tình dục.