Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em

Ở Việt Nam hiện nay, dù trẻ sơ sinh có cơ hội sống sót tốt hơn bao giờ hết, UNICEF vẫn đang nỗ lực nâng cao chất lượng và độ bao phủ của dịch vụ chăm sóc y tế trước, trong và sau khi sinh để châm dứt tình trạng tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em.

Mini Parenting Class
UNICEF Viet Nam

Vấn đề

Việt Nam đã có những tiến bộ ấn tượng trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe bà mẹ trẻ em. Với tỷ lệ tử vong mẹ giảm 4 lần và tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm mạnh xuống còn một nửa trong những thập kỷ gần đây, chỉ số sức khỏe bà mẹ trẻ em của Việt Nam ưu việt hơn so với các quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người tương đương.


Dù đã đạt được những tiến bộ như vậy, việc sinh con ở Việt Nam vẫn là một việc làm đầy rủi ro đối với nhiều phụ nữ và con cái của họ. Việc không được tiếp cận đầy đủ tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong thời gian mang thai, sinh con và khi mới sinh chính là nguyên nhân gây ra 600 ca tử vong mẹ và hơn 10.000 ca tử vong trẻ sơ sinh được ghi nhận ở Việt nam mỗi năm.

Trẻ em vẫn không có được sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống, khi có tới 100 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi ngày vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được. Mặc dù người dân tộc thiểu số chiếm 15% tổng dân số, nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi của nhóm này cao gấp 3,5 lần so với người Kinh. Hơn nữa, còn có nhiều trường về tử vong trẻ sơ sinh và thai chết lưu không được báo cáo, đặc biệt là ở vùng nông thôn miền núi nơi dân số chủ yếu là người dân tộc.

While newborns have a better chance at survival than ever before in Viet Nam, the majority of under-5 deaths still occur during the first year (82 per cent) and the first month (61 per cent).
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Mặc dù trẻ sơ sinh ở Việt Nam có cơ hội sống sót tốt hơn bao giờ hết, phần lớn các trường hợp tử vong dưới 5 tuổi vẫn xảy ra trong năm đầu đời (82%) và tháng đầu tiên (61%).

Giải pháp

Vì giai đoạn mang thai và sinh nở là một cơ hội quan trọng để ngăn chặn và kiểm soát những biến chứng của bà mẹ và trẻ sơ sinh, UNICEF đang cùng hợp tác với các cơ quan y tế địa phương tại Việt Nam để tăng cường một số phương pháp tiếp cận nhằm cứu sống trẻ.

Bằng những biện pháp can thiệp đơn giản, Chăm sóc cần thiết cho trẻ sơ sinh đã phát triển thành một mô hình quan trọng và được nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2015 đạt con số 9.000 nhân viên y tế tham gia và đảm bảo có them nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh được hưởng lợi từ việc tiếp da kề da và bú mẹ hoàn toàn thông qua Phương pháp tiếp cận Cái ôm đầu tiên và Chăm sóc bà mẹ Kangaroo. Chúng tôi hỗ trợ thí điểm công nghệ thông tin sáng tạo để cập nhật và theo dõi các chỉ số của bà mẹ và trẻ em nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cũng như bệnh sởi, quai bị và rubella ở Việt Nam.

Khi toàn cầu bắt đầu thực hiện chương trình nghị sự Mục tiêu Phát triển Bền vững, điều quan trọng là với sự hỗ trợ của UNICEF, Việt Nam sẽ có những tiến bộ đáng kể về độ bao phủ và chất lượng chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau khi sinh.

UNICEF promotes a holistic, rights-based approach to maternal and child health, with support focused on achieving reduced inequities in care, strengthened local health systems, risk-informed planning and family caring practices.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

UNICEF thúc đẩy phương pháp tiếp cận chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em toàn diện, dựa trên quyền, với tập trung hỗ trợ giảm bất bình đẳng giảm trong chăm sóc, tăng cường hệ thống y tế địa phương, lập kế hoạch có tính đến rủi ro và thực hành chăm sóc tại gia đình.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Điện Biên nằm ở vùng Tây Bắc của Việt Nam, với 21 dân tộc sinh sống, với tổng số dân 491.046 người. Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở dân tộc thiểu số cao gấp bốn lần dân tộc Kinh Hoa. Tỉ lệ tử vong bà mẹ ở miền núi cao gấp 3 lần ở đồng bằng. Nguyên nhân của những số liệu này là tỉ lệ phụ nữ có thai đến đẻ tại cơ sở y tế rất thấp, vì vậy không đảm bảo được vấn đề vệ sinh và vô trùng. Cùng với sự giúp đỡ của đối tác phát triển Johnson&Johnson, UNICEF đã giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Trong khoảng thời gian năm năm hợp tác, Johnson&Johnson, UNICEF và Bộ Y tế sẽ giúp nâng cao năng lực của các nhân viên y tế và cô đỡ thôn bản người dân tộc tại bốn tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum để đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh.