Chúng tôi làm gì

Cùng tìm hiểu UNICEF hoạt động như thế nào để bảo vệ quyền trẻ em, mỗi ngày, trên khắp Việt Nam.

what we do

Doanh nghiệp Phát triển vì Trẻ em

Better Business for Children

UNICEF đang thu hút cộng đồng doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng đến trẻ em tham gia thực hiện quyền trẻ em bằng cách tăng cường bổ sung kiến thức, năng lực và cam kết tôn trọng và hỗ trợ việc thực hiện quyền trẻ em như được nêu trong các Nguyên tắc Kinh doanh và Quyền trẻ em

Khám phá Chương trình Doanh nghiệp Phát triển vì Trẻ em của chúng tôi:

Trẻ em và Biến đổi Khí hậu

Children and Climate Change

Đáp ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng khả năng chống chịu

UNICEF hỗ trợ các khoản đầu tư quốc gia trong việc ngăn chặn hậu quả biến đổi khí hậu tác động đến trẻ em.

Khám phá chương trình thay đổi khí hậu và trẻ em của chúng tôi:


> GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI

Bảo vệ trẻ em

Child protection programme

Giữ an toàn cho trẻ em thông qua bảo vệ và hòa nhập

UNICEF tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi nhiều rủi ro. Đảm bảo mọi trẻ em có được môi trường gia đình thân thiện, tiếp cận hỗ trợ tư phápbảo vệ khỏi bị bạo hành, lạm dụngbóc lột.

Khám phá chương trình bảo vệ trẻ em của chúng tôi:

Vì sự Sống còn và Phát triển của Trẻ em 

Child Survival and Development

Giúp trẻ sống sót và phát triển mạnh mẽ

Tỷ lệ tử vong trẻ em đã giảm ở Việt Nam, UNICEF nỗ lực hoạt động để có được những giải pháp tốt nhất tiếp cận tất cả trẻ em trên khắp cả nước.

Khám phá chương trình vì sự sống còn và phát triển của trẻ em của chúng tôi:

Giáo dục

education

Giáo dục là chìa khóa cho các cơ hội

UNICEF tin rằng tiếp cận nền giáo dục có chất lượng là một quyền cho tất cả trẻ em.

Khám phá chương trình giáo dục của chúng tôi:

Phát triển Trẻ thơ Toàn diện

Integrated Early Childhood Developement

Đầu tư càng sớm thì lợi nhuận càng lớn.

Đầu tư vào phát triển trẻ thơ toàn diện là chi phí hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao nhất cho gia đình, xã hội và quốc gia.

Khám phá chương trình phát triển trẻ thơ toàn diện của chúng tôi:

Chính sách Xã hội và Quản trị công

Social Policy and Governance

Một cơ hội công bằng dành cho mọi trẻ em.

Đảm bảo rằng "không có đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau" đòi hỏi các giải pháp đột phá để giám sát nhanh tiến độ phát triển toàn diện và bền vững cho tất cả người dân.

Khám phá chương trình Chính sách Xã hội và Quản trị Công của chúng tôi: