Chúng tôi hoạt động ở đâu

Tìm hiểu các hoạt động của UNICEF tại Việt Nam

UNICEF là tổ chức Liên Hợp Quốc hoạt động trên toàn cầu luôn đi đầu trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việt Nam và UNICEF có lịch sử hợp tác lâu dài và rất đáng tin cậy từ năm 1975.

Sứ mệnh của UNICEF tại Việt Nam là đảm bảo rằng mọi trẻ em tại quốc gia này đều khỏe mạnh, được học tập và an toàn không bị tổn hại để các em có khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống và có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình cũng như hưởng lợi từ sự thịnh vượng của đất nước. Chúng tôi tin rằng trẻ em có quyền được sống trong một xã hội công bằng hơn, nơi mà tiếng nói của trẻ được lắng nghe và nhu cầu của các em được đáp ứng như một vấn đề ưu tiên trong Mục tiêu Phát triển Bền vững.      

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Việt Nam và UNICEF đã có lịch sử hợp tác tin cậy lâu dài. UNICEF là tổ chức LHQ đầu tiên có mặt tại Việt Nam ngay sau ngày thống nhất đất nước năm 1975. Từ đó đến nay, UNICEF đã triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em trên toàn quốc. Kể từ những ngày đầu tiên UNICEF hiện diện tại Việt Nam, chương trình hợp tác của UNICEF đã bắt đầu bằng việc tập trung vào cứu trợ khẩn cấp sau chiến tranh, giúp xây dựng lại đất nước. Sau này chương trình chuyển hướng sang đáp ứng các nhu cầu y tế và giáo dục cơ bản, và hiện nay là tập trung vào cải thiện các dịch vụ xã hội, đồng thời vẫn hỗ trợ xây dựng chính sách và khung pháp lý hiệu quả nhằm đảm bảo tất cả 26 triệu trẻ em Việt Nam đều được phát triển hết tiềm năng của mình.