Chính sách xã hội và quản trị công

Một cơ hội công bằng dành cho mọi trẻ em.

Social Policy and Governance
UN Photo/Kibae Park

Vấn đề

Tăng trưởng kinh tế nhanh đã biến đổi Việt Nam, mang lại những tiến bộ đáng kể về mặt xã hội. Tuy nhiên, tiến trình này đã không đồng đều. Để đảm bảo rằng "không có đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau" đòi hỏi các giải pháp đột phá để giám sát nhanh tiến độ phát triển toàn diện và bền vững cho tất cả người dân.

Điều này có nghĩa rằng Việt Nam cần tìm cách đảm bảo tăng trưởng và phát triển mang lại lợi ích cho tất cả trẻ em thông qua việc tăng cường các chính sách và chương trình của chính phủ dưới góc độ bảo đảm và ưu tiên hơn quyền trẻ em. Thành tựu của Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp đã đẩy những thách thức ngày càng trở nên cấp bách hơn, thêm vào đó viện trợ phát triển giảm mạnh đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải tự giải quyết các vấn đề của mình nhiều hơn.

Mother and Child in Ninh Thuan
UN Viet Nam\Aidan Dockery

Giải pháp

Công việc của UNICEF tại Việt Nam tập trung vào việc hỗ trợ chính phủ phát triển các chính sách kinh tế và xã hội hiệu quả và công bằng hơn để giúp thực hiện các quyền của tất cả trẻ em.

Thông qua việc có tầm ảnh hưởng và tác động đến chương trình nghị sự và chính sách quốc gia, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ giúp cho hệ thống chính phủ cải thiện tốt hơn để thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là thông qua các biện pháp bảo trợ xã hội dựa trên quản lý tài chính công ưu tiên trẻ em.

UNICEF’s work in Viet Nam is focussed on supporting the government to develop more effective and equitable social and economic policies to help realize the rights of all children.
UN Viet Nam\Aidan Dockery

Nhằm ưu tiên các lĩnh vực cụ thể có nhu cầu hỗ trợ, hoạt động tăng cường hỗ trợ chính sách của UNICEF dựa trên các bằng chứng và chứng minh sự hiệu quả của các phương pháp liên ngành ở cấp địa phương để có tác động đến đầu tư của chính phủ dành cho trẻ em và gây dựng các quan hệ đối tác mới để giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở trẻ em.

Đối với quyền trẻ em, điều này giúp giảm thiểu những tổn thương mà trẻ em và gia đình bị bỏ lại phía sau phải đối mặt sau khi các tăng trưởng kinh tế mang lại gần đây, trong khi việc tiếp tục đạt được một hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện liên quan đến việc Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp để nhận thức tốt hơn các quyền cơ bản của con người.

Cuối cùng, trong lĩnh vực Tài chính công cho trẻ em, chúng tôi đang hỗ trợ đảm bảo việc đầu tư công đặt ra các mục tiêu phù hợp ưu tiên ở trẻ em, vì vậy mọi trẻ em gái và trẻ em trai đều có cơ hội phát triển đầy đủ tiềm năng của mình.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Báo cáo Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam (‪#MICS2014) được giới thiệu tại Hà Nội ngày hôm nay nêu bật những mục tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cuộc sống và phúc lợi của nhóm trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương, đồng thời khi ghi nhận những tiến bộ Việt Nam đạt được trong việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). MICS Việt Nam 2014 do Tổng cục Thống kê (GSO) thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các bộ ban ngành và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Viet Nam has made impressive progress in the realisation of women’s and children’s rights. One of the key guiding principles for its development is the Socio-economic Development Plan (SEDP) that promotes economic growth combined with the implementation of social advance, equality and improvement of life quality. However, there are still millions of Vietnamese children deprived of essential needs including education, health, water and sanitation, shelter, refrained child labour, leisure and social protection. Let’s follow the story of Tao, a Tay ethnic minority girl to see what policy makers could do to change the situations with their socio-economic development planning.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Earthquakes, droughts, wild fires, epidemics, floods - we can't prevent natural hazards but if we are unprepared they can turn into disasters right before our eyes. At UNICEF we are working with children and their families as well as schools, communities and government to ensure children and their families are prepared.