Tin vào số KHÔNG

Giới thiệu Chiến dịch TIN VÀO SỐ KHÔNG

Hành trình đến số KHÔNG

"Next Generation" của UNICEF tại Việt Nam

ZEROtalks

Cách thức tham gia

Đối tác

 

"Next Generation" của UNICEF tại Việt Nam

SỨ MỆNH

UNICEF’s Next Generation Việt Nam (“NextGen Việt Nam”) là một cộng đồng tình nguyện viên bao gồm các lãnh đạo trẻ và sinh viên (18-35 tuổi). Những người đã cam kết hỗ trợ thực hiện các sự kiện nâng cao nhận thức về trẻ em và gây quỹ cho các hoạt động chương trình nhằm giúp UNICEF thực hiện sứ mệnh vì quyền lợi của mọi trẻ em Việt Nam.

CHÚNG TÔI HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

  • NextGen Việt Nam được điều hành bởi Ban điều hành và bao gồm bốn Ban chuyên môn sau

Ban Chương trình

  • Cung cấp các nội dung và diễn giả cho các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức về những thách thức mà trẻ em Việt Nam gặp phải và đưa ra các giải pháp cứu trợ và cải thiện cuộc sống trẻ em.

Ban Sự kiện

  • Tổ chức các sự kiện và hoạt động xã hội nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về hoạt động của UNICEF tại Việt Nam và các vấn đề đang tác động trực tiếp đến trẻ em.

Ban Truyền thông

  • Phát triển một cộng đồng “Next Gen - Thế hệ tiếp nối” thông qua các kênh truyền thông xã hội như trang web, facebook và YouTube.
  • Triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức thông qua các phương tiện truyền thông xã hội

Gây quỹ

  • Triển khai các sáng kiến nhằm gây quỹ cho các hoạt động chương trình của UNICEF Việt Nam thông qua sự tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân

Bạn có thể hỗ trợ như thế nào?

 

 

 

 

ZEROawards

ZEROawards

Vào ngày 5/12/2013, UNICEF sẽ tổ chức đêm hội Gala đầu tiên hàng năm, nhằm trao Giải thưởng danh dự UNICEF ZEROawards cho các cá nhân và tập thể có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp hỗ trợ trẻ em và gây quĩ cho các hoạt động chương trình của UNICEF.


“Next Gen Việt Nam” của UNICEF

Tham gia vào cộng đồng “Tin vào số KHÔNG”
facebook.com/unicefnextgenvn
để tìm hiểu thêm thông tin


Search:

 Email this article

Donate Now

unite for children