Tin vào số KHÔNG

Giới thiệu Chiến dịch TIN VÀO SỐ KHÔNG

Hành trình đến số KHÔNG

"Next Generation" của UNICEF tại Việt Nam

ZEROtalks

Cách thức tham gia

Đối tác

 

Giới thiệu Chiến dịch TIN VÀO SỐ KHÔNG

Chiến dịch “Tin vào số KHÔNG”, được triển khai từ đầu năm 2013 tại Việt Nam, một chiến dịch quốc tế do UNICEF khởi xướng với niềm tin rằng sẽ không còn trẻ em nào phải tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được, và rằng tất cả trẻ em được lớn lên một cách mạnh khoẻ, trong môi trường được bảo vệ, được giáo dục đầy đủ và phát huy hết tiềm năng của mình.

Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng trong những năm gần đây và đạt được mức thu nhập trung bình vào năm 2010, tuy vậy những thành tựu này vẫn chưa đem lại lợi ích cho trẻ em. Những con số sau nói lên thực trạng khá đau lòng  về trẻ em Việt Nam và rất cần sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng.

  • 100 trẻ em tử vong mỗi ngày vì các nguyên nhân có thể phòng tránh được.
  • 1 trẻ em tử vong mỗi giờ vì thương tích, chủ yếu do đuối nước và tai nạn giao thông.
  • 2.000.000 trẻ em chịu ảnh hưởng lâu dài về thể chất và trí tuệ do suy dinh dưỡng.
  • 3.000.000 trẻ em chưa được tiếp cận nước sạch.
  • 12 triệu trẻ em trẻ em không được tiếp cận sử dụng nhà vệ sinh tại gia đình.

UNICEF tin rằng chỉ một trẻ em bị ảnh hưởng thôi cũng đã là quá nhiều và con số này nên là số KHÔNG

Càng có nhiều người Tin vào số KHÔNG, sẽ càng có nhiều hành động được thực hiện vì trẻ em. UNICEF tin rằng với sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được mục tiêu KHÔNG có trẻ em nào chết, KHÔNG có trẻ em nào bị suy dinh dưỡng, KHÔNG có trẻ em nào thiếu tiếp cận nước sạch, KHÔNG có trẻ em nào bị từ chối quyền được học hành, và KHÔNG có trẻ em nào bị lạm dụng bóc lột.

 

 

 

 

 

 

 

ZEROtalks

 

Sự kiện ZEROtalks của UNICEF giới thiệu "Quyền Trẻ em & các Nguyên tắc Kinh doanh", một sự hợp tác giữa các tổ chức UNICEF, mạng lưới Thỏa ước Toàn cầu và tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Các nhà tài trợ địa điểm cho sự kiện:
Tại Hà Nội, ngày 27/11/2014: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi
Tại TP. Hồ Chí Minh, 9/12/2014: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers

Đọc tiếp...


Search:

 Email this article

Donate Now

unite for children