Nghiên cứu Ban đầu về Cấp nước, Vệ sinh, Dinh dưỡng ở Nông thôn Việt Nam

Tập trung vào địa bàn khó khăn ở Sóc Trăng, Gia Lai và Điện Biên

Điểm nổi bật

Bản tóm tắt nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các cộng đồng, đặc biệt là ở các khu vực có dân số dân tộc thiểu số cao ở ba tỉnh: Sóc Trăng, Gia Lai và Điện Biên về lĩnh vực nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân (WASH) và dinh dưỡng. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu tình hình cung, cầu và tạo môi trường thuận lợi cho các sản phẩm, dịch vụ và thực hành liên quan đến WASH và dinh dưỡng với chi phí hợp lý và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các nhóm dân tộc chính,và những rào cản dẫn tới tập quán không lành mạnh khi bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường trong các cộng đồng ...

Nghiên cứu này do UNICEF Việt Nam, Cục quản lý môi trường y tế, Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 3 tỉnh phối hợp thực hiện.

Nghiên cứu Ban đầu về Cấp nước, Vệ sinh, Dinh dưỡng ở Nông thôn Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải tài liệu