Bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành

UNICEF hợp tác với các đối tác để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi bạo hành đối với trẻ em.

Protecting Children from Violence
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

Trẻ em cần được cảm thấy an toàn tại gia đình, trong nhà trường và trong cộng đồng của mình. Tuy nhiên, kỷ luật mang tính bạo lực vẫn còn phổ biến ở Việt Nam với 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 cho biết đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình. Trong nhiều gia đình, bạo lực được sử dụng làm phương tiện để thiết lập hệ thống phân cấp của nam giới và củng cố nam tính. Hành vi như vậy bị ảnh hưởng bởi khả năng tài chính, trình độ học vấn của cha mẹ và các vấn đề khác như lạm dụng rượu hoặc ma túy.

Do kỷ luật mang tính bạo lực vẫn là một tiêu chuẩn được xã hội chấp nhận, trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương khi các em có hiểu biết hạn chế về quyền của mình nên không lên tiếng và tìm sự giúp đỡ khi bạo hành xảy ra. Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bạo hành, bất kể bản chất hay mức độ nghiêm trọng của hành vi này và mọi hình thức bạo hành đều có thể gây hại cho trẻ em, giảm lòng tự trọng, sự tôn trọng nhân phẩm và cản trở sự phát triển của trẻ.

All children have the right to protection from violence, regardless of the nature or severity of the act.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bị bạo hành, dù bản chất hay mức độ nghiêm trọng của hành vi đó như thế nào.

Giải pháp

Ngăn chặn và ứng phó với bạo lực đối với trẻ em là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của UNICEF nhằm tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em của Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo trong hoạt động cải cách pháp luật và xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em, UNICEF góp phần quan trọng để giải quyết tất cả các hình thức bạo lực đối với trẻ em trong môi trường hoạt động hàng ngày - như trong trường học, tại gia đình và cộng đồng - và xuyên suốt các lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi.

Một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động để loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với trẻ em của UNICEF là xây dựng Luật trẻ em mới có hiệu lực vào năm 2017. Luật mới này có tính đột phá và quy định rõ trách nhiệm của chính phủ trong việc phân bổ nguồn lực cho những trẻ đang có nguy cơ và lần đầu tiên áp dụng phương pháp tiếp cận hướng tới ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em trước khi hành vi xảy ra và phản ứng với bạo lực khi đã xảy ra. UNICEF sẽ tiếp tục phối hợp với các Ban ngành của chính phủ và các tỉnh để xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em đáp ứng nhiều hình thức và nguyên nhân bạo lực khác nhau.

Nâng cao năng lực và khả năng chống chịu cho cha mẹ và người chăm sóc để chấm dứt tình trạng kỷ luật bạo lực trong gia đình là trọng tâm của UNICEF và gắn với tăng cường giáo dục kỹ năng làm cha mẹ đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội để hỗ trợ các gia đình giải quyết được các yếu tố dẫn đến bạo lực đối với trẻ em. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cũng được hỗ trợ để khuyến khích và bảo vệ con em mình khỏi bị bạo hành từ đó giúp các em chuyển tiếp một cách an toàn sang bậc học mầm non và tiểu học.

We help families and communities to prevent violence.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Chúng tôi giúp các gia đình và cộng đồng ngăn chặn bạo lực.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Do not accept friend requests from strangers Unfriend people you don't trust Make sure that your privacy setting allows only family and friends When in trouble, talk to your parents or a teacher you trust "One click might turn your life upside down." Let's take action so that we can be safer in the digital space.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
The digital world is fascinating and changing constantly giving us varying platforms to communicate and interact. However, there are hidden risks associated when you are online. To protect your privacy on the Internet, follow the steps recommended in the video and remember: Do not disclose/share your personal information publicly and with people you don’t know in real life.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF
Hình xăm thường được coi là các hình đánh dấu những kỷ niệm đặc biệt, nhưng hàng triệu trẻ em mang trên mình những dấu tích mà các em không hề lựa chọn - và điều đó sẽ kéo dài suốt đời. Lạm dụng xâm hại thể chất, tình dục và tình cảm đang lan rộng tới hàng triệu trẻ em trên thế giới, các em bị bạo lực ngay trong ngôi nhà, trường học của mình, trên internet và ngay trong cộng đồng của các em. Bạo lực đối với trẻ em không phải là không thể tránh khỏi. Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em, cả trẻ em trai và trẻ em gái.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Violence against children is everywhere but hidden behind closed doors violence and it is costing countries in East Asia and the Pacific around US $209 billion/year, equivalent to 2 percent of their combined GDP. All children have the right to live free from violence that harms their physical and mental growth, and holds back society. Violence against children is entirely preventable when people come together and say that it is not acceptable. When they make the invisible visible.