Bảo trợ xã hội

UNICEF cam kết giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em, đồng thời với việc giải quyết tình trạng nghèo thu nhập và biến động về kinh tế, hệ thống này sẽ giúp giải quyết tính dễ bị tổn thương về mặt xã hội.

Viet Nam aspires to an inclusive social protection system relevant to its lower middle-income status and to better realize basic human rights.
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau

Vấn đề

Việt Nam mong muốn xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội hòa nhập phù hợp với vị thế quốc gia có thu nhập trung bình thấp của mình và thực hiện tốt hơn các quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, hệ thống bảo trợ xã hội hiện tại còn manh mún, với phạm vi bao phủ còn hạn chế và mức phúc không tiến bộ mà cũng không thân thiện với trẻ em. Hệ quả là hệ thống này không đáp ứng được những bất lợi về nhiều mặt, rủi ro và tính dễ bị tổn thương ảnh hướng tới phúc lợi của trẻ em.

Chỉ 10% trẻ em được tiếp cận với các khoản hỗ trợ xã hội, nhưng số trẻ em này bị ảnh hưởng bởi đói nghèo nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác - chiếm 36,7% người nghèo ở Việt Nam. Không có hỗ trợ tiền mặt cơ bản cho trẻ em để giải quyết các rủi ro tùy theo từng độ tuổi cụ thể như suy dinh dưỡng, trong khi cứ 10 trẻ dân tộc thiểu số thì có 8 trẻ không được tiếp cận với dịch vụ xã hội.

Children, particularly ethnic minority ones, are more affected by the changing nature of poverty and vulnerabilities than any other social group in Viet Nam.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tính chất thay đổi của đói nghèo và dễ bị tổn thương hơn bất kỳ nhóm xã hội nào khác ở Việt Nam.

Giải pháp

Để giải quyết tình trạng nghèo đa chiều và cải thiện cuộc sống của trẻ em, UNICEF hỗ trợ chính phủ xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em. Hệ thống này sẽ giảm thiểu tác động của đói nghèo, hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc trẻ và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cho người nghèo và bị thiệt thòi nhất.

Điều này sẽ đạt được thông qua việc xây dựng bằng chứng và phân tích các hình thức mới của nghèo và dễ bị tổn thương ở trẻ em, từ đó lựa chọn chính sách để cải thiện độ bao phủ và tăng hiệu quả của trợ giúp xã hội cho trẻ em. Đặc biệt, việc tăng cường khung pháp lý, chính sách và thể chế để thực hiện chương trình cải cách bảo trợ xã hội quốc gia theo hướng tiếp cận phổ quát và theo vòng đời là rất quan trọng. Vì nhiều trẻ em có nguy cơ không có sự chăm sóc của gia đình, hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em của Việt Nam phải giải quyết được nhóm trẻ dễ bị tổn thương này cũng như những trẻ em bị bạo hành hoặc phân biệt đối xử tại gia đình.

Social Policy and Governance
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau

Bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em hơn có tiềm năng mang lại lợi ích không chỉ cho trẻ em, mà còn cho cả gia đình, cộng đồng và sự phát triển quốc gia nói chung.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Theo các báo cáo về phát triển ở Việt Nam, người Kinh chiếm hơn 86% dân số Việt Nam, nhưng tỷ lệ nghèo chỉ là 8,5%. Trong khi đó, các dân tộc thiểu số chỉ chiếm chưa đầy 15% tổng dân số, nhưng gần một nửa phải sống trong cảnh nghèo. Cứ 10 trẻ em dân tộc thiểu số thì có tới 8 em thiếu thốn các nhu cầu cơ bản; và hầu hết đang phải sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được biết đến là những “túi nghèo”. Hãy cùng UNICEF tìm hiểu về cuộc sống của một số trẻ em dân tộc thiểu số để hiểu được thực trạng nghèo đa chiều ở trẻ em ở Việt Nam và cùng kêu gọi những nỗ lực về chính sách nhằm giải quyết vấn đề này.