Xu hướng chi tiêu công cho môi trường và xã hội của Việt Nam (2028-2020)

Bản tóm tắt nội bộ

Xu hướng chi tiêu công cho môi trường và xã hội của Việt Nam (2028-2020)
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Điểm nổi bật

Bản tóm tắt này được xây dựng bởi bà Nguyễn Thị Thanh An, chuyên gia về Chính sách xã hội và Quản trị với sự hướng dẫn của ông Vincenzo Vinci, Trưởng phòng Chính sách xã hội và Quản trị, UNICEF Việt Nam. Bản tóm tắt này cũng nhận được ý kiến đóng góp và bình luận của các chương trình có liên quan của UNICEF Việt Nam và bà Christina Popivanova, chuyên gia quản lý tài chính công của Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Nội dung của bản tóm tắt được dựa trên số liệu và thông tin do Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính cung cấp. Mục đích chính của bản tóm tắt này là phân tích xu hướng chi tiêu cho các ngành xã hội và môi trường thúc đẩy đối thoại và thông tin cho tiến trình hoạch định chính sách và ra quyết định về tài chính.

Năm 1986, những cải cách về kinh tế và chính trị được thực hiện theo chính sách Đổi Mới đã giúp Việt Nam gặt hái được những thành công lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nhờ những thành tựu này, cho tới nay, khoảng 45 triệu người dân Việt Nam đã thoát nghèo, và tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể từ hơn 70% vào cuối những năm 1980 xuống dưới 6% vào năm 2018.
 
Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ thực hiện các cải cách về kinh tế vĩ mô để duy trì và tăng thu nội địa, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước vào năm 2030. Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cùng đề ra tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn 10 năm tới (2021-2030), với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trung bình 6,81% trong giai đoạn 2016-2019. Vào năm 2018 và 2019, GDP của Việt Nam lần lượt đạt mức 7,08% và 7,02%. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt 2,91% vào năm 2020. Trong sáu tháng đầu năm 2021, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 5,64%, và dự kiến sẽ tăng trở lại mức 6,5-7% trong vòng 5 năm tới (2021-2025). Tuy vậy, việc chính phủ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ hơn trong thời gian vừa qua nhằm giảm thiểu sự lây lan của biến thể Delta, đã khiến các mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đặt ra cho năm 2021 trở nên kém khả quan hơn. 

Bản tóm tắt nội bộ về xu hướng chi tiêu công cho môi trường và xã hội của Việt Nam (2028-2020)
Tác giả
Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị | UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 6,57 MB)