Triển vọng trẻ em năm 2023: Góc nhìn toàn cầu

Khi thế giới buộc phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng liên kết với nhau, xu hướng và sự kiện, liệu cuối cùng chúng ta sẽ ưu tiên các giải pháp toàn diện nào để cải thiện triển vọng cho trẻ em?

Prospects for Children in the Polycrisis: A 2023 Global Outlook
UNICEF/UN0646075/Busha

Điểm nổi bật

Báo cáo này chỉ ra tình trạng đa khủng hoảng mà thế giới đang đối mặt — nhiều cú sốc xảy ra đồng thời với sự phụ thuộc rất nhiều vào nhau, ngày càng gia tăng trong một thế giới hội nhập hơn bao giờ hết — cùng với 8 xu hướng định hình quyền và phúc lợi trẻ em trong năm tới. Các xu hướng được tìm hiểu là:

  1. Những tổn hại do đại dịch sẽ tiếp tục hiện diện — nhưng những cải cách về cấu trúc y tế cũng như đột phá về y tế sẽ mang lại hy vọng cho trẻ em.
  2. Nỗ lực kiểm soát lạm phát sẽ gây tác động không mong muốn lên tình trạng nghèo ở trẻ em và phúc lợi của đối tượng này — cần có các biện pháp chính sách để bảo vệ các khoản đầu tư cho gia đình và trẻ em dễ tổn thương.
  3. Nhiều yếu tố sẽ góp phần kéo dài tình trạng mất an ninh lương thực và dinh dưỡng — với ngày càng nhiều lời kêu gọi tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và cải cách hệ thống lương thực để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực ở trẻ em.
  4. Khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng có thể gây tổn hại ngay lập tức với trẻ em — nhưng sự chú trọng vào tính bền vững của năng lượng mang lại hy vọng về một tương lai xanh hơn.
  5. Những nhu cầu chưa được đáp ứng và thiếu đầu tư vào trẻ em sẽ đảm bảo đổi mới cải cách trong dòng tài chính chảy vào các nước đang phát triển — trong khi đó, sự quan tâm một lần nữa tới tài chính khí hậu và miễn trừ nợ mang lại những hứa hẹn.
  6. Mối đe dọa tới các quyền dân chủ như quyền tự do ngôn luận dự kiến sẽ tiếp diễn — nhưng các phong trào xã hội, bao gồm cả những phong trào cho thanh niên và phụ nữ dẫn dắt, có khả năng bị đẩy lùi.
  7. Chủ nghĩa bè phái gia tăng sẽ đặt áp lực nhiều hơn lên chủ nghĩa đa phương — nhưng nỗ lực giải quyết các vấn đề của trẻ em và thanh thiếu niên có thể mang lại cơ hội tìm ra tiếng nói chung.
  8. Internet sẽ tiếp tục rời rạc và tính toàn cầu giảm đi, dẫn đến gia tăng chênh lệnh ở trẻ em — dẫn đến có thêm động lực để cởi mở, công bằng và hòa nhập hơn.
Prospects for Children in the Polycrisis: A 2023 Global Outlook
Tác giả
UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải tài liệu