Trẻ em khuyết tật tại Việt Nam

Kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật việt nam 2016-2017

children with disabilities survey
Colorista\Hoang Hiep

Điểm nổi bật

Khuyết tật ở trẻ em khó xác định hơn ở người lớn do trẻ em đang trong quá trình phát triển. Ở mỗi độ tuổi, khả năng thực hiện những hoạt động như vận động, nhận thức, giao tiếp, chơi đùa, kết bạn, ứng xử và tập trung có thể khác nhau ở từng em nhưng không cần phải coi là vấn đề liên quan đến khuyết tật. Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ phù hợp để xác định khuyết tật ở trẻ em là điều rất quan trọng. Cuộc Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật do Tổng Cục Thống kê thực hiện thành công năm 2016-2017 với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF đã sử dụng Bộ câu hỏi về chức năng của trẻ em để nhận dạng trẻ khuyết tật do Nhóm kỹ thuật Washington và UNICEF xây dựng năm 2016. Việt Nam là một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng bộ công cụ chuẩn quốc tế về xác định khuyết tật trẻ em. 

children with disabilities survey findings vn

Tác giả

UNICEF Việt Nam và Tổng cục Thống kê

Ngày xuất bản ấn phẩm

Ngôn ngữ

English,
Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 5,39 MB) (PDF, 7,29 MB)