Thực trạng và xu hướng nghèo đa chiều ở trẻ em Việt Nam

Trẻ em nghèo, đặc biệt là nghèo đa chiều ở Việt Nam đã và đang hứng chịu nhiều thiệt thòi, thiếu hụt ở nhiều mặt trong cuộc sống.

Nghèo đa chiều trẻ em ở Việt Nam
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Điểm nổi bật

Mặc dù đặt được nhiều thành tựu về kinh tế và giảm nghèo, Việt Nam vẫn phải đối mặt nhiều thách thức như chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân cư, đô thị hóa, biến đổi khí hậu và gần đây nhất là đại dịch COVID-19. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng mạnh từ nghèo đói. Thiếu hụt dinh dưỡng, giáo dục, tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và giáo dục của trẻ trong suốt cuộc đời. Mục tiêu nghiên cứu chính của báo cáo này là cập nhật hiện trạng và xu hướng trẻ em nghèo đa chiều trong giai đoạn 2014-2018 cho các nhóm trẻ em phân nhóm theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, địa lý, đặc điểm của cha mẹ, và đặc biệt là ở nhóm trẻ em khuyết tật.

Nghèo đa chiều ở trẻ em Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam và Tổng cục Thống kê
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải tài liệu