Phục hồi, Vươn lên, Đổi mới tư duy

Xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả trẻ em ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương thời kỳ hậu COVID-19

Recover, Rebound, Reimagine
UNICEF/Panos 2020/Patrick Brown

Điểm nổi bật

Thế giới như chúng ta vốn biết đã thay đổi. Chỉ trong vài tháng, COVID-19 đã lan nhanh với tốc độ đáng báo động trên tất cả các quốc gia và châu lục. Ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nơi sinh sống của 2,2 tỷ người, COVID-19 làm cho nhiều gia đình lâm vào tình trạng khó khăn hơn khi mà họ đang phải vật lộn để mưu sinh và giáo dục con cái. COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, những người đã bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập, làm gia tăng bất bình đẳng. COVID-19 chồng chất thêm khó khăn lên một khu vực có nhiều thiên tai và bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. COVID-19 làm cho việc vi phạm quyền trở nên phổ biến hơn. COVID-19 là khủng hoảng về nhân quyền, khủng hoảng về y tế và khủng hoảng về kinh tế.

Mặc dù trẻ em không phải là đối tượng chính của đại dịch, nhưng các em là một trong những đối tượng bị tác động nặng nề nhất.

Trẻ em ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng theo ba cách chính sau: Đầu tiên, trẻ bị lây nhiễm COVID-19, hoặc người chăm sóc trẻ bị lây nhiễm; thứ hai, bị ảnh hưởng bởi các hành động nhằm ngăn chặn đại dịch, ví dụ như việc đóng cửa trường học, việc gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu và tiêm chủng; và thứ ba là vì cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội có nguy cơ xóa đi những thành tựu phát triển dài hạn. Tất cả những thành tựu về quyền trẻ em phải khó khăn mới đạt được được trong nhiều năm nếu không phải là hàng thập kỷ, có nguy cơ bị xóa bỏ.

Chúng ta không thể để điều này xảy ra.

Ngay từ những ngày đầu khi dịch bùng phát, UNICEF và các đối tác đã tiến hành các hoạt động trợ giúp theo tinh thần của Công ước về quyền trẻ em. Với một tầm nhìn rộng lớn, chúng tôi không chỉ tiến hành các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ ngay lập tức cho những người cần nhất trong những thời điểm coronavirus này, mà còn cùng với chính phủ và các  đối tác khác khuyến khích tư duy mới, chiến lược mới để bảo vệ những tiến bộ và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững(SDGs) trong một thế giới hậu COVID-19. Thế giới đó sẽ như thế nào? Kế hoạch hành động hậu COVID-19 của chúng tôi bao gồm Phục hồi, Vươn lên và Đổi mới tư duy có thể giúp định hình câu trả lời.

Phục hồi, Vươn lên, Đổi mới tư duy
Tác giả
UNICEF EAPRO
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 6,13 MB) (PDF, 9,09 MB)