Phân tích tính khả thi về trợ giúp trẻ em bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp

Báo cáo phân tích tính khả thi của việc trợ giúp trẻ em bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp

 Phân tích tính khả thi về việc hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em trong trường hợp khẩn cấp
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Điểm nổi bật

Phân tích tính khả thi về trợ giúp trẻ em bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam do UNICEF Việt Nam và FAO Việt Nam thực hiện,ủy thác với sự phối hợp chặt chẽ với Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH). Báo cáo phân tích donày được tài trợ bởi Liên minh châu Âu tài trợ và được thực hiện trong khuôn khổ dự án Phối hợp LHQ do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu (ECHO) tài trợ tại ASEAN “Xây dựng các phương án có dự báo nguy cơ và có khả năng ứng phó với các cú sốc cho Bảo trợ Xã hội”, giai đoạn II; dự án này nhắm đến việcnhư một phần dự án chung của Liên hợp quốc do ECHO hỗ trợ tại ASEAN “Phát triển các lựa chọn cho bảo trợ xã hội dựa trên thông tin rủi ro và ứng phó với sốc”, giai đoạn II, nhằm mục đích thúc đẩy mối liên kết giữa bảo trợ xã hội có khả năng ứng  phó với các cú sốc và hành động sớm. 

Mục đích của nghiên cứu phân tích tính này nhằm xem xét các phương án thực hiện trợ giúp tiền mặt cho trẻ em như một giải pháp ứng phó với thiên tai ngày càng thường xuyên và dữ dội tại Việt Nam. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc xây dựng một cơ chế linh hoạt có khả năng ứng phó với các cú sốc trong hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên của Việt Nam.

 

Phân tích tính khả thi về trợ giúp bằng tiền mặt cho trẻ em trong các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam, MOLISA, FAO, European Civil Protection and Humanitarian Aid
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt