Nhu cầu trợ giúp xã hội của trẻ em và gia đình chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

Đánh giá Nhanh

Social assistance needs of children and families affected by the COVID-19 pandemic in Viet Nam
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với sự hỗ trợ của UNICEF, đã tiến hành đánh giá nhanh này nhằm tìm hiểu nhu cầu trợ giúp xã hội của trẻ em và gia đình cũng như trẻ em được nuôi dưỡng trong các trung tâm bảo trợ xã hội trong thời gian xảy ra đại dịch. Đánh giá nhanh này dựa trên các bằng chứng thu thập được từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 2020 thông qua các báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các cuộc phỏng vấn sâu tại 8 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Bình Dương, Đồng Tháp. Đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho việc điều chỉnh Nghị quyết số 42 và các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch cũng như các cuộc khủng hoảng khác trong tương lai đối với các gia đình có trẻ em.

Tác giả
UNICEF Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 10,52 MB) (PDF, 432,13 KB)