Giải pháp tiềm năng về năng lượng sạch cho trường học ứng phó với biến đổi khí hậu

Ứng phó với biến đổi khí hậu, trường học sử dụng năng lượng điện mặt trời nhờ những tấm áp trên mái nhà

Rooftop solar power: A potential solution in clean energy for climate-smart schools in Viet Nam
Freepik.com

Điểm nổi bật

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) thực hiện một báo cáo phân tích với tiêu đề "Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp tiềm năng về năng lượng sạch trong trường học ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam". Báo cáo này cung cấp một góc nhìn tổng thể về các chính sách hiện hành nhằm khởi xướng việc phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) cho các trường học tại Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra những lợi ích, thách thức tiềm ẩn và các khuyến nghị cho việc lắp đặt ĐMTMN tại các trường công lập. 

Nghiên cứu không những chỉ ra những lợi ích, thách thức tiềm ẩn và các khuyến nghị cho việc lắp đặt ĐMTMN tại các trường công lập. Mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác công tư nhằm mở rộng việc thực hiện lắp đặt ĐMTMN cho trường học. Báo cáo có thể giúp các bên liên quan - trong trường học, chính phủ và khối đầu tư tư nhân – cùng nhau thảo luận và xây dựng các chiến lược khả thi để áp dụng việc lắp đặt ĐMTMN trong trường học.

Giải pháp tiềm năng về năng lượng sạch trong trường học ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam | GGGI
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt