Chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện 2017-2021 của UNICEF Việt Nam

Báo cáo khảo sát đầu kỳ

IECD Baseline Assessment Report
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Báo cáo này được thực hiện với sự tài trợ từ UNICEF Việt Nam. Các thông tin và ý kiến trong báo cáo này không nhất thiết thể hiện quan điểm hoặc chính sách của UNICEF Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong đã được ủy nhiệm thực hiện báo cáo này với sự hỗ trợ và những góp ý giàu tính chuyên môn của cán bộ UNICEF tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu rất trân trọng sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban quản lý dự án tại 3 tỉnh của Chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện, cũng như 27 xã dự án khi khảo sát thực địa được triển khai tại địa bàn. Nhóm nghiên cứu cũng xin cảm ơn sự hợp tác của 1.080 hộ gia đình tham gia phỏng vấn và sự giúp đỡ của các trưởng thôn trong việc sắp xếp lịch phỏng vấn và công tác hậu cần.

Cuối cùng, báo cáo này chắc chắn đã không thể được thực hiện thành công nếu thiếu sự đóng góp của 36 khảo sát viên nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, những người đã giúp nhóm nghiên cứu đảm bảo rằng số liệu luôn được thu thập một cách trung thực và đạt chất lượng cao nhất.

Báo cáo khảo sát đầu kỳ: Chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện 2017-2021 của UNICEF Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 6,50 MB)