Chính sách và thực tiễn tại nơi làm việc thân thiện với các gia đình trong bối cảnh COVID-19

Khuyến nghị tạm thời, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Family friendly workplace policies and practices in the context of COVID-19
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Trường học đóng cửa trên khắp Việt Nam, như một phần trong những nỗ lực kiềm chế sự lây lan của COVID-19, đặt ra những thách thức cho các bậc phụ huynh đang tham gia vào lực lượng lao động trong xã hội. Nhiều cha mẹ đang cố gắng thực hiện cùng một lúc nghĩa vụ làm việc và chăm sóc gia đình, do công việc chưa được bố trí một cách linh hoạt, thiếu vắng sự hỗ trợ chăm sóc con cái và các chính sách nghỉ được trả lương có xem xét đến trách nhiệm chăm sóc gia đình của người lao động.

Nếu không có sự hỗ trợ từ cha mẹ thì tình trạng sức khỏe, giáo dục và tinh thần của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề bảo vệ trẻ em cũng được quan ngại, nếu trẻ bị bỏ lại một mình hoặc với những người chăm sóc tạm thời, là những người không được đào tạo để chăm sóc trẻ em.

Bằng việc giới thiệu các chính sách và thực tiễn tại nơi làm việc thân thiện với các gia đình, các công ty và tổ chức có thể thúc đẩy tốt hơn sự an toàn & phúc lợi cho trẻ em và cung cấp những hỗ trợ mang tính hệ thống cho người lao động. Chính sách thân thiện với các gia đình không chỉ mang lại lợi ích như con em của người lao động khỏe mạnh hơn, được giáo dục tốt hơn và đạt được sự bình đẳng giới tốt hơn, mà còn liên kết chặt chẽ với năng suất lao động cao hơn và khả năng thu hút, động viên và giữ chân người lao động. Ngoài ra, thực tế cho thấy các chính sách này có thể cải thiện việc học hỏi và tinh thần đổi mới sáng tạo của người lao động, vì họ có nỗ lực cao hơn, đồng thời những xung đột & căng thẳng trong công việc cũng giảm đi đáng kể.

Chính sách và thực tiễn tại nơi làm việc thân thiện với các gia đình trong bối cảnh COVID-19
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 1,56 MB)