Cách thức hoạt động của UNICEF tại các chương trình trẻ em tại Việt Nam 2017-2021

Tìm hiểu các chương trình trẻ em của chúng tôi hoạt động vì trẻ em Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Chương trình hoạt động của UNICEF 2017-2021
Colorista\Hoang Hiep

Điểm nổi bật

Nới rộng khoảng cách bất bình đẳng

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển kinh tế và con người nhưng sự bất bình đẳng ở trẻ em vẫn bị tác động bởi các yếu tố như sắc tộc, giới tính, nguồn gốc và khuyết tật. 

Từ giữa những năm 1980 và sau thời kỳ Đổi Mới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam với nguồn thu tăng lên và tỷ lệ nghèo giảm đi một nửa đã nâng quốc gia này lên vị thế quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế năng động này cũng có thể ẩn chứa hàng loạt rủi ro đối với 26 triệu trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Có thêm nhiều trẻ em dễ bị tổn thương và phải đương đầu với những khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ. Tình trạng này khiến cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không những không được sống một cuộc sống đầy đủ mà còn ảnh hưởng đến tương lai của Việt Nam.

Vì Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ yêu cầu rằng các chính sách có liên quan đến nhu cầu của trẻ em và việc thực hiện các chính sách đó phải được tiến hành một cách hiệu quả hơn để giải quyết bất bình đẳng ảnh hưởng đến trẻ em và luật pháp cần tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về quyền trẻ em. Dịch vụ tích hợp hướng tới những trẻ em dễ bị tổn thương nhất cũng cần phải có chất lượng tốt hơn và tận dụng những sáng kiến đổi mới. Quan hệ hợp tác chiến lược cũng là một yếu tố thúc đẩy để hướng tới một xã hội hòa nhập đồng thời duy trì sự thịnh vượng kinh tế trong ba thập kỷ qua.  

Biến tầm nhìn thành hành động

UNICEF cùng chính phủ Việt Nam xây dựng một chương trình hành động để giảm thiểu sự chênh lệch và xây dựng một xã hội hòa nhập, không phân biệt đối xử và chăm sóc giúp bảo vệ quyền của tất cả trẻ em, bao gồm những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề. UNICEF, cùng các nhà lãnh đạo địa phương lên tiếng vì quyền của mọi trẻ em ở khắp nơi trên đất nước, trong cộng đồng và tại thủ đô khi chính phủ đưa ra quyết định về luật và chính sách quốc gia mới và phê duyệt ngân sách.

Để đạt được những mục tiêu này, UNICEF sử dụng bằng chứng và những thực hành tốt làm cơ sở để đề xuất những chính sách thúc đẩy quyền trẻ em. UNICEF cũng hỗ trợ Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa cho trẻ em và gia đình thông qua việc thiết kế các dịch vụ xã hội có ảnh hưởng lớn đối với trẻ em. UNICEF ủng hộ việc các cơ quan chính phủ làm về trẻ em được phân bổ đủ ngân sách và nhân lực được đào tạo chuyên môn cao. UNICEF cũng làm việc với các bên liên quan khác, chẳng hạn như các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, để hỗ trợ phúc lợi cho trẻ em thông qua các chính sách, chương trình trẻ em và hành động thân thiện với trẻ em đồng thời thúc đẩy việc thực hiện Nguyên tắc về Quyền trẻ em trong kinh doanh (CRBP).

Trong tất cả các hoạt động của mình, UNICEF luôn nhấn mạnh những điểm sau:

1. Vận động dựa trên bằng chứng và thực hành tốt toàn cầu

Nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em và cách thức sử dụng số liệu là một trong những ưu tiên của UNICEF tại Việt Nam. UNICEF sử dụng kiến thức và thông tin để tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện hệ thống luật pháp cũng như xây dựng kế hoạch và phân bổ ngân sách tập trung cho các chương trình trẻ em của Chính phủ.

2. Nâng cao năng lực và đổi mới

Một phần cốt lõi trong hoạt động của UNICEF là giúp tăng cường kỹ năng, kiến thức và năng lực của các cơ quan chính phủ trong việc lập kế hoạch, cung cấp, giám sát và đánh giá chất lượng các dịch vụ và chương trình trẻ em. UNICEF công nhận giá trị của sáng kiến đổi mới, triển khai công nghệ mới và theo đuổi các phương pháp tiếp cận đã được kiểm chứng giúp thúc đẩy quyền trẻ em. 

3. Tăng cường hợp tác

UNICEF khuyến khích chính phủ hợp tác với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, tăng cường thế mạnh của nhau từ đó tôn trọng, bảo vệ và cung cấp cho trẻ em.

4. Dịch vụ tích hợp

Theo truyền thống, các bộ phận khác nhau sẽ cung cấp các dịch vụ khác nhau cho trẻ em. Tuy nhiên, nhu cầu của một đứa trẻ có mối liên hệ lẫn nhau trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dinh dưỡng hoặc bảo vệ trẻ em. Do đó UNICEF khuyến khích áp dụng phương pháp tiếp cận cung cấp dịch vụ tích hợp để khuyến khích tất cả mọi người cùng phối hợp tốt hơn vì lợi ích của trẻ em. 

Chương trình hoạt động của UNICEF vì trẻ em tại Việt Nam 2017-20121
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh