Báo cáo tóm tắt Phân tích Tình hình Trẻ em và Trẻ em vị thành niên thành phố Đà Nẵng

Áp dụng phương pháp tiếp cần dựa trên quyền tập trung vào sự công bằng

Điểm nổi bật

Năm 2019, Đà Nẵng đã trở thành thành phố thứ 2 tại Việt Nam, sau Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em với sự hỗ trợ của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Thành phố thân thiện với trẻ em - đó là một thành phố/cộng đồng nơi tiếng nói, nhu cầu, ưu tiên và quyền của trẻ em là một phần không thể tách rời của các chính sách, chương trình và quyết định công1. Việc tham gia Sáng kiến của Đà Nẵng nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Luật trẻ em (2016) trên địa bàn thành phố, tạo ra các kết quả hữu hình, có ý nghĩa và đo lường được.

Để được công nhận hoàn toàn là một thành phố thân thiện với trẻ em, Đà Nẵng sẽ phải trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt. Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên thành phố Đà Nẵng là bước đầu tiên trong lộ trình tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em của thành phố, trong đó áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền nhằm phân tích những kết quả đạt được, xu hướng và khoảng trống chính về việc thực hiện quyền trẻ em trên các cơ sở dữ liệu cập nhật nhất. Mục đích chính của Báo cáo này là hỗ trợ phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố giai đoạn 2021-2025, Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 gắn với việc quy hoạch đô thị của thành phố. Việc lồng ghép các chỉ tiêu và chỉ số chính về trẻ em vào những chính sách và kế hoạch như vậy sẽ định hướng phân bổ ngân sách và áp dụng một quy trình triển khai có sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là trẻ em. Tất cả những nỗ lực này góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em hơn và đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Báo cáo tóm tắt phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên tại Đà Nẵng
Tác giả
UNICEF
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Files available for download