Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2019

Trẻ em, thực phẩm và dinh dưỡng: Phát triển mạnh khỏe trong một thế giới đang thay đổi

the state of the world children 2019
UNICEF\Simon Lister

Điểm nổi bật

Lần đầu tiên sau 20 năm, báo cáo hàng đầu của UNICEF đã phân tích vấn đề trẻ em, thực phẩm và dinh dưỡng và đưa ra một góc nhìn mới mẻ về một thách thức đang thay đổi nhanh chóng.

Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2019 phân tích vấn đề trẻ em, thực phẩm và dinh dưỡng và đưa ra một góc nhìn mới mẻ về một thách thức đang thay đổi nhanh chóng. Mặc dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong hai thập kỷ qua, nhưng một phần ba trẻ em dưới 5 tuổi vẫn bị suy dinh dưỡng – thấp còi, gầy còm hoặc thừa cân – và hai phần ba trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và đói tiềm ẩn do chế độ ăn của các em có chất lượng dinh dưỡng kém. Vấn đề trọng tâm của thách thức này là một hệ thống thực phẩm không cung cấp được cho trẻ em chế độ ăn cần thiết để phát triển khỏe mạnh. Báo cáo này cũng đưa ra những số liệu và phân tích mới về suy dinh dưỡng trong thế kỷ 21 và đề xuất các kiến nghị ưu tiên trẻ em là trọng tâm của các hệ thống thực phẩm.

 

Báo cáo Tóm tắt

Bản báo cáo tóm tắt, được dịch sang nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập để tải xuống trên trang này, tóm tắt các phát hiện chính của báo cáo và đưa yêu cầu tới các bên liên quan ưu tiên trẻ em là trọng tâm trong các giải pháp để giải quyết thách thức về thực phẩm và dinh dưỡng của thế giới.

Tóm tắt khu vực

Bản tóm tắt khu vực đi kèm của Báo cáo về Tình hình Trẻ em Thế giới, có sẵn để tải xuống tại đây, đưa ra dữ liệu của khu vực, thông điệp chính, nghiên cứu điển hình và khuyến nghị chính sách.

Vui lòng liên hệ: pubdoc@unicef.org

 

The state of the world’s children 2019
Tác giả
UNICEF
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
ISBN
978-92-806-5003-7

Tải báo cáo

(PDF, 10,11 MB) (PDF, 13,08 MB)