Điều tra các chỉ tiêu SDG về Trẻ em và Phụ nữ Việt Nam 2020-2021

Các chỉ số và phát hiện chính

Kết quả từ Điều tra đo lường các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam về Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) 2020-2021
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Điểm nổi bật

Tổng cục Thống kê Việt Nam và Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam vui mừng công bố kết quả từ Điều tra đo lường các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam về Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) 2020-2021. Cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê (GSO) phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện. Đây là một phần của Chương trình Khảo sát Cụm nhiều Chỉ số Toàn cầu (MICS) của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Vòng thứ 6, hay MICS6, lần đầu tiên tích hợp các mô-đun được chọn từ Khảo sát Nhân khẩu học và Sức khỏe. Giám sát và hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính do UNICEF cung cấp và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã đóng góp một số hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để mở rộng các lĩnh vực được đề cập trong cuộc khảo sát. Cuộc điều tra SDGCW của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 đã tạo ra dữ liệu cho 169 chỉ số, trong đó 35 chỉ số là Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) quốc gia, trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để theo dõi tiến trình của Việt Nam trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững và các mục tiêu quốc gia.

Kết quả từ Điều tra đo lường các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam về Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) 2020-2021
Tác giả
UNICEF | GSO
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 11,48 MB) (PDF, 1,62 MB) (PDF, 646,38 KB) (PDF, 556,97 KB) (PDF, 616,17 KB) (PDF, 862,44 KB) (PDF, 634,29 KB) (PDF, 624,52 KB) (PDF, 605,02 KB) (PDF, 597,63 KB) (PDF, 654,36 KB) (PDF, 790,33 KB) (PDF, 614,84 KB) (PDF, 1,06 MB) (PDF, 770,94 KB) (PDF, 804,93 KB)