Đánh giá nhanh tác động KT&XH của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em và gia đình tại Việt Nam

Tháng 8 năm 2020

Rapid assessment on the social and economic impacts of COVID-19 on children and families in Viet Nam
Freepik

Điểm nổi bật

Đánh giá nhanh này là một phần trong chương trình hỗ trợ toàn diện của UNICEF Việt Nam đối với Chính phủ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin và bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19. Đánh giá được nhóm nghiên cứu chuyên môn từ Đại học Y tế Công cộng thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng, Giáo sư Hoàng Văn Minh và sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu chính là Bác sỹ Trần Thi Phụng và Thạc sỹ Nguyễn Bảo Ngọc.

Trong quá trình hoàn thành báo cáo đánh giá này, nhóm nghiên cứu đã nhận được hướng dẫn kỹ thuật, ý kiến và nhận xét giá trị từ tất cả Chương trình của UNICEF Việt Nam (Chương trình Bảo vệ Trẻ em, Chương trình Vì sự sống còn và Phát triển của trẻ, Chương trình Giáo dục, Văn phòng Đối tác Chương trình, Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị, Bộ phận Lập kế hoạch, Theo dõi và Đánh giá).

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những cá nhân cung cấp thông tin và các cơ quan tại địa phương gồm có tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Phúc vì sự tham gia và hỗ trợ của họ. Đồng thời, chúng tôi xin cảm ơn các điều tra viên đã có những đóng góp tích cực cho quá trình thu thập dữ liệu.

UNICEF Việt Nam xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho ấn phẩm này.

Rapid assessment on the social and economic impacts of COVID-19 on children and families in Viet Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 15,55 MB) (PDF, 2,13 MB)