UNICEF Việt Nam - Activities -
© UNICEF

Các hoạt động

Chương trình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và UNICEF (2006-2011) nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các quyền của trẻ em và phụ nữ trong chương trình cải cách quốc gia và tăng cương hợp tác quốc tế.

Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em
Trong hai mươi năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội song kết quả đạt được giữa các khu vực, các nhóm dân tộc và các nhóm ngôn ngữ còn chênh lệch khá lớn. Các yếu tố như tỷ lệ tử vong cao ở mẹ và trẻ sơ sinh, suy dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường kém, chất lượng nước thấp, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con và tỷ lệ thương tích trẻ em tăng lên là những đe dọa không ngừng đến sự sống còn của trẻ.

Giáo dục
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đầy ấn tượng để tiến tới đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Với tỷ lệ 96% trẻ trong độ tuổi từ 6-11 đăng ký đi học tiểu học, Chính phủ hy vọng năm 2010 giáo dục trung học cơ sở đạt được kết quả như trên.

Bảo vệ trẻ em
Tốc độ phát triển kinh tế xã hội đầy ấn tượng trong 20 năm qua đã phần nào tạo ra những áp lực mới với các gia đình Việt Nam. Không phải mọi thay đổi đồng hành với quá trình phát triển kinh tế nhanh đều mang tính tích cực và khi sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn thì càng nhiều người dân di cư ra thành phố cũng như khắp nơi trong nước để tìm việc làm.

Chương trình Tỉnh Bạn hữu Trẻ em
Mặc dù Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song trẻ em Việt Nam vẫn chưa được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ công như giáo dục, y tế và dinh dưỡng cũng như nước sạch và vệ sinh môi trường. Tình trạng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại nhất là ở các cộng đồng dân tộc thiểu số và trẻ di cư – nhóm chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng số người nghèo.

Chính sách Xã hội và Quản trị
Vào năm 2008, tỷ lệ nghèo trên toàn quốc của Việt Nam giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 14,5%. Việt Nam là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới và đồng thời là nước dẫn đầu khu vực và thế giới trong việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ với một số mục tiêu dự tính sẽ đạt được trước thời hạn năm 2015.

ZEROawards
Vào ngày 5/12/2013, UNICEF tổ chức đêm hội gây quỹ thường niên lần đầu tiên, UNICEF ZEROawards nhằm vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc vì trẻ em Việt Nam và gây quỹ cho các hoạt động của UNICEF. Tìm hiểu thêm.

Tin vào số KHÔNG
UNICEF Viet Nam công bố chiến dịch Tin vào số KHÔNG, một chiến dịch toàn cầu của UNICEF nhằm giảm số trẻ em tử vong vì các nguyên nhân có thể phòng tránh ðýợc xuống thành số KHÔNG. Tìm hiểu thêm. 

Search:
unite for children