Giới thiệu

Liên hệ với chúng tôi

 

Liên hệ với chúng tôi

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình UNICEF Việt Nam xin liên hệ:

Ông Youssouf Abdel-Jelil
Trưởng Đại diện

Ông Jesper Moller
Phó đại diện

Ông Mohamed Hassan
Trưởng phòng Hành chính

Văn phòng Hà Nội
Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội – Việt Nam
ĐT: (84 4) 3.850.0100
Fax: (84 4) 3.726.5520
Email: hanoi.registry@unicef.org

Văn phòng Hồ Chí Minh
Unit 507, Sun Wah Tower,
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: (84 8) 3.821.9413
Fax: (84 8) 3.821.9415
Email: hanoi.registry@unicef.org

Giờ làm việc:
Thứ hai - Thứ sáu 08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Đồng hành cùng chúng tôi:

Danh sách một số cán bộ phụ trách các chương trình của UNICEF:

Ông Friday Nwaigwe
Trưởng Chương trình Vì sự Sống còn của Trẻ em

Yoshimi Nishino
Trưởng Chương trình Chính sách, Xã hội & Quản trị công

Bà Joyce Patricia Bheeka 
Trưởng Chương trình Giáo dục

Bà Lê Hồng Loan
Trưởng Chương trình Bảo vệ Trẻ em

Ông Louis Vigneault-Dubois
Trưởng Chương trình Truyền thông

Marianne Oehlers
Phụ trách Văn phòng UNICEF tại TP Hồ Chí Minh

 

 
unite for children