Chương trình Tỉnh Bạn hữu Trẻ em

Tổng quan

 

Tổng quan

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song trẻ em Việt Nam vẫn chưa được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ công như giáo dục, y tế và dinh dưỡng cũng như nước sạch và vệ sinh môi trường. Tình trạng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại nhất là ở các cộng đồng dân tộc thiểu số và trẻ di cư – nhóm chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng số người nghèo. Những khoảng cách chênh lệch này là rất lớn. Năm 2007, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại 12 tỉnh giàu nhất dao động từ 7,5% tới 17,3% trên 1,000 ca sinh sống. Tại 12 tỉnh nghèo nhất, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh còn cao hơn nhiều, dao động từ 18,1% tới 50%[1].  

Hầu hết các tỉnh nghèo nhất đều ở thế rất bất lợi. Nằm ở các vùng xa xôi hẻo lánh và thường là miền núi, người dân phải sống chung với thiên tai. Cơ sở hạ tầng thường nghèo nàn chưa phát triển và nhiều người khó tiếp cận được với các nguồn lực và các dịch vụ để sản xuất kinh doanh.

Với việc phân quyền quản lý cho địa phương ngày càng tăng, 63 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam hiện có quyền tự chủ trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển cho tỉnh thành của mình, phân bổ ngân sách và giám sát thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, năng lực của cán bộ địa phương còn hạn chế trong việc lập kế hoạch, phân bổ các nguồn lực và thực hiện các chương trình cho các đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong đó có trẻ em.

Hoạt động:

Chương trình Tỉnh Bạn hữu Trẻ em (PCFP) được xây dựng dựa trên tiền đề là không một can thiệp đơn lẻ nào có thể giải quyết được các vấn đề phức tạp đa chiều mà trẻ em Việt Nam đang gặp phải. Chương trình phối hợp giữa trung ương và địa phương trong việc nâng cao năng lực cho chính quyền tỉnh, vùng và xã giúp giải quyết một cách triệt để mọi vấn đề của trẻ em.

Kết hợp các chương trình giáo dục, phát triển và sống còn của trẻ em, bảo vệ trẻ em và chính sách xã hội của UNICEF, PCFP hỗ trợ cung cấp các dịch vụ lồng ghép cho trẻ em ở Đồng Tháp, Kon Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kết quả cụ thể đã đạt được bao gồm:

  • Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) đã gắn kết hơn, dựa vào chứng cứ cụ thể và nhạy cảm đối với trẻ em tại bốn tỉnh. Ví dụ, xây dựng kế hoạch cho các ngành được chọn bao gồm y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở ba tỉnh là Đồng Tháp, Ninh Thuận và Điện Biên với sự tham gia nhiều hơn của các cơ quan cấp huyện và xã nên kết quả là đã xây dựng được một kế hoạch thể hiện đầy đủ hơn nhu cầu của địa phương. Ví dụ, đưa vấn đề sốt xuất huyết vào kế hoạch ngành y tế tỉnh Đồng Tháp và vấn đề phòng chống tai nạn thương tích vào kế hoạch của tỉnh Ninh Thuận. Trong SEDP năm 2010 của tỉnh Ninh Thuận đã có riêng một phần về trẻ em, góp phần nêu bật những vấn đề của trẻ em một cách toàn diện hơn.
  • Khuyến khích trẻ em tham gia nhiều hơn vào các quá trình lập kế hoạch và tổng kết đánh giá quan trọng. Ví dụ, năm 2009, phối hợp với bốn tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) (trong đó có Plan International, tổ chức Cứu trợ Trẻ em - Save the Children, Tầm nhìn thế giới - World Vision và Quỹ Trẻ em – Child Fund), UNICEF đã hỗ trợ tổng cộng 126 trẻ em (85 em gái và 41 em trai) tham gia vào quá trình tham vấn tại 21 tỉnh trong đó có 4 tỉnh của chương trình PCFP để tổng kết đánh giá mười năm thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Trẻ em giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010. Sau các cuộc tham vấn cấp tỉnh này là một diễn đàn cấp cao ở trung ương với trẻ em và cũng quan tâm chú ý nhiều tới vấn đề biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới trẻ em.
  • Tạo điều kiện thuận lợi hơn để trẻ em ở các vùng sâu vùng xa tại năm tỉnh có thể tiếp cận được với các dịch vụ có chất lượng. Chỉ tính riêng năm 2009 đã có khoảng 9.500 học sinh của năm tỉnh thuộc Chương trình được hưởng lợi trực tiếp từ các can thiệp ở cấp trường học như cung cấp tài liệu học tập, cải thiện môi trường tại trường học bao gồm tiếp cận với nước sạch và cơ sở vệ sinh môi trường tốt hơn. Khoảng 20.000 người được hưởng lợi trực tiếp khi thực hiện các kế hoạch nước và vệ sinh môi trường phù hợp với cộng đồng trong đó chương trình PCFP hỗ trợ theo phương thức chia sẻ kinh phí với chính quyền địa phương.    
  • Các nguồn lực bổ sung được khai thác cho trẻ em tại các tỉnh mục tiêu. Tại Điện Biên, Ninh Thuận và Đồng Tháp, ngân sách tỉnh bao gồm cả ngân sách từ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (NTP) đã được huy động nhằm hỗ trợ xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trực tiếp có lợi cho trẻ em ví dụ như xây dựng các trường mẫu giáo và tiểu học và các trung tâm y tế tại các huyện xã trong chương trình. Đồng thời, huy động ngân sách địa phương để nhân rộng các hoạt động do UNICEF hỗ trợ tại các nơi khác trong tỉnh (nơi UNICEF chưa hỗ trợ), ví dụ các mô hình cộng đồng an toàn ở Đồng Tháp và mô hình Nước Sạch Vệ Sinh trong trường học tại Ninh Thuận.  

Tác động:

Với sự hỗ trợ của UNICEF nhằm nâng cao năng lực cho địa phương trong việc lập kế hoạch, dự thảo ngân sách và giám sát, chính quyền tỉnh và địa phương ở các tỉnh nói trên đã xây dựng các chiến lược để giải quyết các vấn đề của trẻ em trong khuôn khổ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương được đầu tư nhiều hơn cho trẻ em. Kết quả cuối cùng là ngân sách được đầu tư nhiều hơn ở những lĩnh vực quan trọng có tính quyết định đến việc cải thiện đời sống của trẻ em.

Tình hình trẻ em gái và trẻ em trai ở các tỉnh này đang dần được cải thiện. Phương pháp tiếp cận đa ngành đối với các dịch vụ ở cấp xã và cấp huyện sẽ cải thiện được tỷ lệ trẻ nhập học ở mầm non và tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ và trẻ em trong việc tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở trường học cũng như tiếp cận được các dịch vụ y tế có chất lượng. Bằng việc nâng cao được nhận thức của cộng đồng, trẻ em được bảo vệ tốt hơn khỏi nạn bạo lực, lạm dụng và bóc lột.  
Thông qua nâng cao năng lực để lồng ghép các vấn đề của trẻ em vào các quá trình lập kế hoạch ở cấp địa phương, UNICEF hiện đang giúp các tỉnh dự án phản ánh và khắc phục được tốt hơn các thách thức riêng của từng vùng và thông qua đó xác định được các mục tiêu và các ưu tiên phát triển phù hợp với bối cảnh địa phương cũng như phù hợp với vấn đề quyền trẻ em.
  
Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2011 sẽ nhân rộng phương pháp tiếp cận PCFP sang các khu vực khác trong sáu tỉnh. Cuối cùng, UNICEF hy vọng rằng phương pháp tiếp cận tổng hợp và liên ngành này sẽ được nhân rộng và mở rộng sang các tỉnh khác. Chương trình đã thành công trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ cấp tỉnh, huyện và xã cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho các cơ quan Liên Hợp quốc khác về các vấn đề quản lý nhà nước ở địa phương thông qua sáng kiến Một Liên Hợp quốc.

Ghi chú

[1] Tổng cục Thống Kê (2007) Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

^Quay lên trên

 

 
Search:

 Email this article

Donate Now

unite for children