Giáo dục

Tổng quan

 

Tổng quan

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đầy ấn tượng để tiến tới đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Với tỷ lệ 96% trẻ trong độ tuổi từ 6-11 đăng ký đi học tiểu học [1], Chính phủ hy vọng năm 2010 giáo dục trung học cơ sở đạt được kết quả như trên.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được này vẫn còn hạn chế do có lo ngại về tình trạng bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận với giáo dục, về sự chênh lệch trong tỷ lệ tốt nghiệp và chất lượng giáo dục chung mà trẻ em Việt Nam được hưởng. Trẻ em thuộc các cộng đồng dân tộc thiểu số nói nhiều thứ tiếng khác nhau gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập khi phần lớn giáo viên là người Kinh giảng bài bằng tiếng Việt. Điều này góp phần làm cho tỷ lệ học sinh là dân tộc thiểu số đi học thấp hơn nhiều so với người Kinh. Ví dụ, trong khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học là 86% ở người Kinh thì tỷ lệ này ở trẻ em dân tộc thiểu số là 61%1. Không chỉ trẻ em các dân tộc thiểu số mà các em gái, trẻ khuyết tật, trẻ nhập cư và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV ít có cơ hội được đi học và duy trì việc học tập.

Tập huấn cho giáo viên là ưu tiên hàng đầu để cải thiện chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp song điều này cũng đồng nghĩa với việc phải xây dựng được các tài liệu học tập hấp dẫn, phù hợp với từng lứa tuổi và xây dựng cơ sở vật chất trường học để không những khuyến khích các em đạt được kết quả học tập tốt mà còn phát triển cả về thể chất, tâm lý, xã hội và tình cảm.

Hoạt động:

UNICEF đã và đang hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) khắc phục tình trạng chênh lệch trong hệ thống giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục trong giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

UNICEF đã phối hợp với MOET soạn thảo Các Chuẩn Phát triển Giáo dục Mầm Non để góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ nhỏ. Hơn 1.100 trường mẫu giáo làng và 1.000 trường tiểu học được thiết lập tuân thủ năm thành tố của UNICEF về môi trường học tập thân thiện với trẻ; 50 trường học thân thiện với thanh thiếu niên hiện đang được thử nghiệm để cải thiện chất lượng trường học cho các em ở trung học cơ sở. Với trọng tâm là việc khuyến khích sự tham gia của học sinh và cộng đồng, UNICEF hỗ trợ xây dựng các công cụ giám sát nhằm đánh giá được chính xác hơn mức độ cải thiện của trường. Với sự tham gia của học sinh, mô hình thư viện thân thiện và các câu lạc bộ học đường đã được thành lập. Học sinh ở các trường học thân thiện cũng tham gia vào các cuộc họp định kỳ của ban giám hiệu nhà trường.
UNICEF đã và đang hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) thí điểm thực hiện các hoạt động Giáo dục Song ngữ trên Cơ sở tiếng Mẹ đẻ ở ba tỉnh Lào Cai, Gia Lai và Trà Vinh. Đó là tiếng Mông ở Lào Cai, tiếng Jrai ở Gia Lai và tiếng Khmer ở Trà Vinh. Các tài liệu giáo dục song ngữ như sách giáo khoa, các dụng cụ và đồ dùng giảng dạy được in và phát triển bằng các tiếng dân tộc thiểu số bên cạnh việc tập huấn các kỹ năng dạy song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho giáo viên mẫu giáo và tiểu học.

Cùng với các cơ quan Liên Hợp quốc khác, UNICEF đã hỗ trợ công tác giáo dục về HIV thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên và các cán bộ biên soạn giáo trình về phương pháp khuyến khích trẻ em ở mọi lứa tuổi tham gia tìm hiểu về các vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản. Những hỗ trợ này bao gồm giáo dục chống kỳ thị và giảm phân biệt đối xử để đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS có quyền được học hành và không bị xa lánh.

UNICEF đã và đang hỗ trợ MOET cải thiện chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ khuyết tật. Một chương trình đánh giá dành riêng cho học sinh khuyết tật trong hệ thống giáo dục tiểu học đã được xây dựng trong khuôn khổ Hướng Dẫn đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học phiên bản chỉnh sửa. UNICEF cũng hỗ trợ kỹ thuật ở cấp địa phương trong việc thành lập và vận hành các trung tâm thông tin nguồn về giáo dục hòa nhập. Điều này sẽ giúp cung cấp thông tin để xây dựng một khung pháp lý toàn diện cho giáo dục hòa nhập trên toàn quốc.     

Tác động:

Việc phối hợp với chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách và khung pháp lý vững chắc góp phần đảm bảo quyền của các nhóm trẻ chịu thiệt thòi này được thực hiện. Giáo dục Song ngữ trên Cơ sở tiếng Mẹ đẻ sẽ hỗ trợ mọi trẻ em vượt qua được các rào cản ngôn ngữ và nâng cao năng lực cho giáo viên để cung cấp một nền giáo dục song ngữ chất lượng cao cho các học sinh dân tộc thiểu số. 

Nghiên cứu và kết quả của nghiên cứu mà UNICEF thực hiện này sẽ đóng góp vào việc xây dựng chính sách và các chương trình quốc gia được thực hiện trên tất cả các trường học trên toàn quốc. Nội dung này không những bao gồm các chiến lược Giáo dục Song ngữ dựa trên Cơ sở tiếng Mẹ đẻ mà còn chia sẻ kinh nghiệm thí điểm của việc thực hiện các trường học thân thiện với trẻ và thanh thiếu niên nhằm tạo minh chứng vững chắc về việc thực hiện thành công nhằm nhân rộng ra toàn quốc.

Việc củng cố toàn diện các thể chế giáo dục ở Việt Nam trong việc lập kế hoạch và điều phối toàn ngành sẽ góp phần năng cao năng lực của Chính phủ trong việc lồng ghép giáo dục HIV trên phạm vi toàn quốc, tránh được những ảnh hưởng xấu của kỳ thị và phân biệt đối xử trong quá trình giáo dục.

Ghi chú

Tổng cục Thống kê (2007) Điều tra đa chỉ số 2006.

^Quay lên trên

 

 
Search:

 Email this article

Donate Now

unite for children