Video mới

David Beckham: Bạo lực có thể hằn sâu trong tâm trí của trẻ em mãi mãi
Hình xăm thường được coi là các hình đánh dấu những kỷ niệm đặc biệt, nhưng hàng triệu trẻ em có hình xăm mà các em không hề lựa chọn - và điều đó sẽ kéo dài suốt đời. Lạm dụng xâm hại thể chất, tình dục và tình cảm đang lan rộng tới hàng triệu trẻ em trên thế giới, các em bị bạo lực ngay trong ngôi nhà, trường học của mình, trên internet và ngay trong cộng đồng của các em. Bạo lực đối với trẻ em là không thể tránh khỏi nhưng chúng ta vẫn có khả năng ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em trai và trẻ em gái.

unite for children
Search: