Tiêu điểm

Tuân thủ quy định tốc độ để bảo vệ cuộc sống!
Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2017 – Việt Nam sẽ hưởng ứng Tuần lễ An Toàn Giao Thông Đường Bộ toàn cầu lần thứ 4 do Liên Hợp Quốc phát động từ 8 - 14 tháng 5 năm 2017. Tuần lễ do chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam công bố sẽ tập trung vào vấn đề Tốc độ và các giải pháp cần thực hiện nhằm giải quyết hiệu quả yếu tố gây thương tích và tử vong do tai nạn giao thông.

Video mới

Hướng dẫn chăm sóc trẻ sau tiêm chủng
Phim hoạt hình ngắn hướng dẫn cha mẹ, và người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi những điều cần biết và làm sau khi đưa trẻ đi chủng

unite for children
Search: