Tiêu điểm

UNICEF và cộng đồng doanh nghiệp công bố chiến dịch thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ công nhân
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018 – UNICEF hợp tác với khu vực tư nhân để công bố chiến dịch chung mang chủ đề “60 phút làm mẹ trọn vẹn” nhằm thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Phối hợp với công ty Phúc lợi iCare, chiến dịch này được triển khai tại Pou Yuen Việt Nam, công ty da giày lớn nhất cả nước với khoảng 74.000 công nhân, 82% trong số đó là nữ.

 

Video mới

UPSHIFT – Các kỹ năng thế kỷ 21 tại Việt Nam
Tinh thần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp xã hội trong môi trường đô thị - Sự hợp tác giữa UNICEF và Pearson. UPSHIFT là một trong những chương trình đổi mới sáng tạo thành công của UNICEF Việt Nam. Thông qua các hoạt động từ 2015 đến 2017, UPSHIFT đã minh chứng tính hiệu quả đối với thanh thiếu niên và những vấn đề thành thị mà các em gặp phải, nhất là với nhóm thanh thiếu niên và trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn.

unite for children
Search: