Tiêu điểm

Thiếu dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần ở vùng sâu vùng xa khiến cho trẻ em và thanh niên Việt Nam không nhận được hỗ trợ cần thiết
Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2018 - Các vấn đề về sức khoẻ tâm thần và tâm lý xã hội ngày càng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở trẻ em và thanh niên. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng theo một nghiên cứu mới của UNICEF, MOLISA và ODI, các dịch vụ chăm sóc và ứng phó tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Video mới

UPSHIFT – Các kỹ năng thế kỷ 21 tại Việt Nam
Tinh thần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp xã hội trong môi trường đô thị - Sự hợp tác giữa UNICEF và Pearson. UPSHIFT là một trong những chương trình đổi mới sáng tạo thành công của UNICEF Việt Nam. Thông qua các hoạt động từ 2015 đến 2017, UPSHIFT đã minh chứng tính hiệu quả đối với thanh thiếu niên và những vấn đề thành thị mà các em gặp phải, nhất là với nhóm thanh thiếu niên và trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn.

unite for children
Search: