Vasiylik tizimidagi islohotlar

Bolalarni himoya qilishning yanada keng qamrovli tizimi

mother holding a child
UNICEF/Uzbekistan/2017