O‘zbekistondagi universal-progressiv patronaj tizimi

O‘zbekistondagi universal-progressiv patronaj tizimi sog‘liqni saqlash xizmatlarini bevosita oilalarning xonadonlariga yetkazib beradi

Tsitsi Singizi
06 Sentabr 2023