Наша робота

Здоров'я та розвиток дитини

Грудне вигодовування

ВІЛ/СНІД

Захист дитини

Адвокація, інформаційна та соціальна політика

U-Report: Твоя думка важлива!

Вода, санітарія та гігієна (WASH)

 

Здоров'я та розвиток дитини

© UNICEF 2007/UKRA/0029/Few
ЮНІСЕФ підтримує систему профілактики ранніх відмов.

(!) Ми будуємо новий сайт UNICEF.org
Поки триває процес трансформації сайту, деякі сторінки тимчасово перебувають у перехідному стані. Дякуємо за Ваше терпіння - повертайтеся, щоб незабаром побачити оновлені сторінки.

Втрата потенціалу у дитинстві - одна з найгостріших сучасних світових проблем, яка торкається більше ніж 200,000,000 дітей. Саме тому розвиток дітей молодшого віку визнано одним з пріоритетів діяльності ЮНІСЕФ. Один долар витрачений на програми розвитку дітей раннього віку повертається в суспільство сьома доларами зменшення соціальних видатків. Саме тому, програми, спрямовані на забезпечення здорового повноцінного розвитку дітей раннього віку, є прямою інвестицією в економічний та соціальний добробут країни, оскільки, зростаючи, ці діти ставатимуть здоровими, інтелектуально розвиненими та соціально адаптованими громадянами.

Проблема

На сьогодні ліквідація захворювань, спричинених дефіцитом йоду, яка має вирішуватись через найбільш ефективний метод - впровадження універсального йодування солі - залишається актуальною проблемою в Україні.

Якість первинних медичних послуг для матерів і дітей є низькою і доступ до таких послуг, особливо для соціально вразливих груп і сільського населення обмеженим. Знання та навички батьків щодо догляду, харчування та розвитку дітей є недостатніми. Саме з цих причин рівень виключного грудного вигодовування в Україні становить лише 18% і залишається одним з найнижчих в регіоні.

В Україні немає національних стандартів розвитку дитини. Відповідно не може бути якісних стандартів навчання батьків, або стандартів надання комплексних базових послуг дітям, оскільки вони мають ґрунтуватися на прийнятих в державі стандартах розвитку дитини.

Генеральна Асамблея ООН проголосила 2006-2016 роки десятиріччям відновлення та сталого розвитку регіонів постраждалих від Чорнобиля. Для цього, перш за все, необхідно забезпечити якість первинних медичних послуг та створити умови для здорового і повноцінного розвитку дитини на цих територіях.

За неофіційними даними в Україні чисельність Рома сягає 400 тисяч осіб. Більшість ромських родин має багато дітей і живуть у надзвичайно злиденних умовах, потерпаючи від туберкульозу та інших інфекційних захворювань. Доступ до освіти та медичного обслуговування, можливості для розвитку і участі для ромських дітей є обмеженим через бідність, мовний бар’єр, сегрегацію, дискримінацію та стигму.

 

Вирішення

  • Досягнення сталої ліквідації йодного дефіциту шляхом універсального йодування солі.
  • Покращення якості і доступу до первинних медичних послуг для матерів і дітей через реалізацію Розширеної ініціативи “Лікарня, доброзичлива до дитини” , впровадження на національному рівні Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку. Оскільки основною перешкодою є недосконалість самої системи охорони здоров’я в Україні, необхідно вирішувати питання реформування системи надання медичної допомоги матерям і дітям, застосування ефективних моделей адміністрування та забезпечення відповідного фінансування.
  • Перевірка існуючих стандартів розвитку дитини за сучасними протоколами, внесення відповідних змін в існуючі державні програми розвитку дитини, навчання батьків і підготовки фахівців.
  • Виконання плану дій ООН щодо стабільного розвитку Чорнобильських областей, що включає впровадження універсальної йодизації солі, підвищення якості та доступу до послуг охорони здоров'я матері та дитини, посилення програм відповідального батьківства та створення моделей комплексних послуг для родин.
  • Розробка Національного плану розвитку ромського населення, в тому числі програма забезпечення виживання, здоров’я та розвитку дітей. Сприяння у підготовці ромських медіаторів з питань здоров’я матері і дитини.

Результат

Проект Указу Президента “Про стале подолання йодного дефіциту в Україні” та проект Концепції Державної цільової програми запобігання захворюванням, спричиненим йодною недостатністю, на період до 2013 року знаходяться в процесі розробки та погодження.

Нині майже половина дітей в Україні народжуються в пологових будинках, які мають статус «Лікарня, доброзичлива для дитини». На початок 2009 року цей статус отримали 180 медичних закладів. Ці заклади звітують про значно нижчі рівні смертності і захворюваності малюків ніж ті, які не мають такого статусу. Для забезпечення впровадження ініціативи на національному рівні, створені та працюють національний та обласні центри (http://www.ohmadet-center.org.ua). За період з 2005 по 2007 рік національний показник виключного грудного вигодовування зріс з 6%  до 18%. У дитячих поліклініках, що відповідають вимогам «Лікарня, доброзичлива до дитини», показник виключно грудного вигодовуванню досягає 50.5%. Кількість партнерських пологів з 2005 по 2008 рік зросла з 4% до 30%,  а у “Лікарнях, доброзичливих до дитини” досягла 52.8%.

Спільні зусилля МОЗ України, проекту “Здоров'я матері та дитини” (JSI) та ЮНІСЕФ у впровадженні протоколів догляду за здоровою дитиною, які базуються на доказовій медицині були реалізовані у прийнятому 2008 року Наказі МОЗ №149. Цим наказом запроваджуються нові стандарти ВООЗ щодо розвитку дитини та консультування батьків, сучасні рекомендації щодо вигодовування дитини. Кількість медичних оглядів протягом перших трьох років життя дитини була значно зменшена, але якість і змістовність кожного огляду підвищено.

ЮНІСЕФ в Україні взяв на себе роль лідера у впровадженні проекту “Факти для життя” для населення, яке постраждало від Чорнобиля у Росії, Україні та Білорусії. Всесвітнє видання ЮНІСЕФ “Факти для Життя” було доповнено новими розділами стосовно радіації, попередження онкологічних захворювань, психо-соціального добробуту матері і дитини та догляду за дітьми з особливостями розвитку, видано  національними мовами та розповсюджено в трьох країнах.

За підтримки ЮНІСЕФ були розроблені керівні принципи та Державна програма розвитку дітей від народження до трьох років «Зернятко», яка широко використовується родинами, громадами та дошкільними закладами, які опікуються дітьми раннього віку.

На базі медичних закладів Львова, Донецька та Івано-Франківська за сприяння ЮНІСЕФ створені центри розвитку дітей раннього віку та сімейні центри. Центри надають родинам консультації у питаннях догляду, харчування та розвитку дітей. Дослідження результатів цих проектів доводить значне зменшення захворюваності дітей та дитячого травматизму як результат кращих батьківських знань та практик. Завдяки створенню та активній діяльності мережі Тато-шкіл значно підвищилася участь і роль батька у догляді та розвитку дитини.

 

© UNICEF 2007/UKRA/0086/Few
ЮНІСЕФ виступає за виключне грудне вигодовування, гарні батьківські практики та підтримує створення лікарень дружніх до дитини.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children