ITB-UKRA-2019-020/LIBS-2019-915152525 Battery systems

Expires on: September 3rd, 2019

INVITATION TO BID (LITB) – reference ITB-UKRA-2019-020/LIBS-2019-915152525

Subject: SO 20202026 – Battery systems

Date of issuance: August 20th, 2019.
Expires on: September 3rd, 2019, at 15:00.
Address for submission of Application: Institutska 28 Str, UNICEF Office, Kyiv, 01021

Bid Offer:

1.      The sealed envelope with your Tender proposal must include –

1) completed, signed and stamped BID FORM (pages 3-6). PARTIAL BIDS ARE ACCEPTABLE.

2) currency – UAH Net Amount (without VAT);

3) validity – 90-ty days (from the opening date).

2.      Documents to be submitted together with BID FORM –

(2.1) income Statement/Profit and Loss Statement, (2.2) balance Sheet, (2.3) Registration Certificate (copy); (2.4) charter of a bidding company; (2.5)licenses and VAT Registration Certificate (copy) / Single tax payer (if applicable); (2.6) statement of cash flows, if available; (2.7) statement of changes in shareholders’ equity if available; (2.8) report from the external auditor, if available; (2.9) notes to the financial statements, if available;(2.10) documents requested from supplier for each item; (2.11) mandatory documentation).

ALL DOCUMENTS ACCEPT BID FORM MAY BE PRESENTED AS SCANCOPIES AT MARYNA KAZACHYNSKA’S E-MAIL.

In case of inability to provide documents with BID FORM must be sent no later than 5 (five) working days after bid closing date.

3.       Envelope must be marked with the quotation number LITB-2019-20-9151525 and delivered to UNICEF Office in Kyiv by 15:00, September 3rd, 2019.

Inquiries may be addressed to e-mail: Maryna Kazachynska mkazachynska@unicef.org

See attached files:

1)      Annex B_Specs_9151525;

2)      ITB-2019-20-9151525 (eng);

3)      ITB-2019-20-9151525 (ukr);

4)      Annex C_Vendor registration form_9151525;

5)      Annex D_Bid Form explanatory_9151525.

 

UKRAINIAN VERSION:
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ) 
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ (LITB) – посилання ITB-UKRA-2019-020 / LIBS-2019-9151525

Предмет: SO 20202026 – Акумуляторні системи

Дата оголошення20-е серпня 2019 року.
Дата закриття запиту: 3-є вересня 2019 року, о 15:00 за київським часом.

Адреса для надсилання Пропозицій: 01021, Київ, вул. Інституська 28, вхід Б, офіс ЮНІСЕФ

Тендерна Пропозиція:

1.      Запечатаний конверт з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ має включати:

1) заповнену, підписану та пропечатану ФОРМУ ЗАЯВКИ (сторінки 3-6 документу LITB-2019-9151525). ЧАСТКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ

2) валюта: нетто в український гривні (без ПДВ);

3) термін дії Пропозиції: 90-ть днів (з моменту відкриття пропозицій).

2.      Документи, що мають бути надані разом з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ:

(2.1) звіт про фінансові результати (форма № 2); (2.2) бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1); (2.3) сертифікат реєстрації компанії (копія); (2.4) статут компанії; (2.5) ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є;(2.6) звіт про рух грошових коштів (форма № 3), якщо є; (2.7) звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; (2.8)аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; (2.9) примітки до фінансової звітності, якщо є; (2.10) документи для кожного з лотів;(2.11) обов’язкові документи).

ВСІ ДОКУМЕНТИ, ОКРІМ ФОРМИ ЗАЯВКИ, МОЖУТЬ НАДАВИСЯ У ВИГЛЯДІ СКАНКОПІЙ НА ІМЕЙЛ МАРИНІ КАЗАЧИНСЬКІЙ.

У разі неможливості подачі документів разом з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ, вони мають бути надані у термін 5-ти (п’яти) днів з моменту закриття запиту.

3.      На конверті має бути вказано номер тендеру LITB-2019-9151525 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ за адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна до 15:00 год. 3-го вересня 2019 року.

За інформацією звертатися електронною поштою до Марини Казачинської mkazachynska@unicef.org

Див. прикріплені файли:

1)      Annex B_Specs_9151525;

2)      ITB-2019-20-9151525 (eng);

3)      ITB-2019-20-9151525 (ukr);

4)      Annex C_Vendor registration form_9151525;

5)      Annex D_Bid Form explanatory_9151525.