Оцінка впливу кліматичних умов на дітей в Україні

В Україні, як і в усьому світі, зміна клімату та екологічні загрози впливають на здоров’я та благополуччя дітей.

Дівчинка
UNICEF

Опис

Потенційний вплив кліматичних та екологічних небезпек, потрясінь і стресових факторів на життя та добробут дітей взаємопов’язані та складні. Серед найбільших проблем – вплив на здоров’я дітей, водопостачання, санітарію та гігієну (ВСГ), захист дітей та освіту. Оцінка впливу кліматичних умов на дітей в Україні висвітлює потенційні наслідки для дітей України кліматичних та екологічних небезпек, потрясінь і стресових факторів, а також окреслює кроки для їх пом’якшення та подолання.

Соціальні наслідки зміни клімату і пов'язані з ним екстремальні погодні явища поділяються на такі, що чинять прямий вплив на дітей (наприклад, порушення доступу до освіти та інших основних послуг після стихійних лих), та такі, що впливають на дітей опосередковано (наприклад, підвищення ризику насильства над дітьми через негативний вплив стресових факторів, пов’язаних з кліматом та довкіллям на психічне здоров'я осіб, які здійснюють догляд за ними).

Якщо не вжити заходів, діти та молодь стикатимуться з усе більшими проблемами, пов’язаними з кліматом, будучи при цьому найменш відповідальними за його зміни. Забезпечення того, щоб кожна дитина жила в умовах безпечного та стійкого клімату та довкілля, вимагає відповідних заходів у масштабах усього суспільства вже зараз.

Image