Захист прав дітей

Нинішня система захисту прав дітей в Україні має низку обмежень, часто не може розв’язати ключові проблеми, і її зусилля залишаються фрагментарними.

Portrait of a child living close to the contact line in eastern Ukraine
UNICEF Ukraine/2017/Filippov

Виклики

Основними проблемами у сфері захисту прав дітей в Україні залишаються:

1. Виховання дітей в установах догляду

Незважаючи на те, що постійно вживається значна кількість зусиль для запобігання розділенню сімей та вихованню дітей в установах догляду, у 2017 році близько 106 тисяч дітей проживали в різних дитячих установах окремо від своїх сімей. Альтернативні системи сімейного виховання досі недостатньо розвинені, а національні механізми перенаправлення є обмеженими. Хоча було запроваджено послуги для вразливих дітей та їхніх сімей на рівні громади, через значні соціальні та фінансові виклики скористатися ними може лише невелика кількість дітей.

Все більше дітей, що проживають у державних інтернатних установах, мають інвалідність. З 2016 року уряд запровадив на національному рівні програму раннього втручання для підтримки сімей маленьких дітей із затримками розвитку та інвалідності та запобігання їх потраплянню в інтернатні установи. Однак ця програма досі реалізується повільно.

2. Захист дітей від насильства, у тому числі від ґендерного насильства

Насильство, жорстоке поводження та експлуатація мають руйнівний вплив на дітей, загрожують їхньому життю та фізичному здоров’ю, а також емоційному самопочуттю та перспективам у майбутньому. Насильство може переходити від покоління до покоління: діти, які його пережили, з більшою ймовірністю будуть вважати його нормальною поведінкою і вчинятимуть насильство або страждатимуть від нього у дорослому віці. Окрім того, недостатня координація між системами охорони здоров’я, освіти, провайдерами соціальних, правових та інших послуг часто не дозволяє забезпечити дієве запобігання, раннє виявлення та реагування на ці випадки.

Україні не вистачає належних механізмів направлення до спеціалізованих служб, особливо для дітей, що постраждали від насильства, сексуальної експлуатації чи ґендерного насильства. Окрім того, потребують вдосконалення процеси збору, аналізу, розповсюдження та використання даних про насильство над дітьми та ґендерне насильство.

3. Правосуддя для дітей

Вдосконалення правосуддя у справах за участі дітей призвело до зменшення кількості дітей, що перебувають під вартою. У 2017 році Україна запровадила міжгалузевий координаційний механізм для розробки комплексної системи правосуддя для дітей – зокрема, було розроблено законопроект про правосуддя, дружнє до дитини. Однак система правосуддя досі потребує вдосконалення, щоб задовольняти потреби і забезпечувати захист прав дітей-жертв та свідків, а також інших дітей, які контактують із законом.

4. Діти, постраждалі від гуманітарних викликів

Перед дітьми на сході України постають численні проблеми, пов’язані із захистом їхніх прав, у тому числі переміщення, ризики постраждати або стати свідком насильства, включаючи ґендерне насильство, відділення від сім’ї та психосоціальний стрес. Тисячі дітей мають емоційні та психічні шрами через часті травматичні переживання. Більше того, діти часто не знають про мінну небезпеку, але саме міни та інші вибухонебезпечні пережитки війни найчастіше є причиною смерті або поранень серед дітей.

Усі діти мають право на захист від насильства, експлуатації та жорстокого поводження.

image
UNICEF/UN0211044/Filippov

Рішення

Захист дітей від відсутності догляду, насильства та жорстокого поводження

ЮНІСЕФ підтримує уряд України у тому, щоб діти за можливості залишалися в своїх сім’ях, у забезпеченні рівного доступу до правосуддя та запобіганні насильству над дітьми. Ми прагнемо поліпшити можливості соціального забезпечення, правосуддя, правоохоронних органів та інших секторів для підтримки вразливих дітей та сімей, а також посилити зв’язки і співпрацю між різними секторами.

 

Збереження дітей у сім’ях, просування альтернативних сімейних рішень та трансформація інтернатних установ

ЮНІСЕФ підтримує заходи для посилення системи перенаправлення дітей до провайдерів послуг на рівні громади для запобігання вилученню дітей із сімей. Ми також працюємо над підвищенням ефективності систем догляду за дітьми, орієнтованих на те, щоб діти за можливості залишалися в своїх сім’ях, та на запобігання поміщенню дітей молодшого віку в інтернатні установи. Ми прагнемо прискорити перетворення системи догляду за дітьми, щоб вона була заснована на профілактичних та альтернативних сімейних підходах до догляду та фінансувалася з місцевих джерел (у контексті бюджетної децентралізації). Ми підтримуємо послуги з ранньої ідентифікації та втручання для маленьких дітей із затримками розвитку та інвалідністю та їхніх сімей, щоб дати батькам можливість виховувати дітей у сім’ях, а не віддавати їх в інтернатні установи.

 

Запобігання та протидія, у тому числі ґендерному насильству над дітьми

ЮНІСЕФ підтримує запобігання та реагування на всі види насильства над дітьми: вдома, у школі, в громаді та в Інтернеті. Ми хочемо, щоб від насильства, у тому числі ґендерного насильства, страждало менше дітей. Також ми прагнемо більш активного публічного обговорення цієї теми та припинення стигми навколо неї. Для цього ми забезпечуємо:

  • доступ до психосоціальної допомоги та послуг для жінок та дітей, які постраждали від ґендерного насильства на сході України;
  • розбудову спроможності фахівців, які працюють з дітьми та сім'ями;
  • підвищення обізнаності вихователів про позитивне та ненасильницьке виховання.

 

Забезпечення доступу до правосуддя для всіх дітей

ЮНІСЕФ працює над забезпеченням доступу до правосуддя для всіх дітей, які беруть участь у судових процесах як потерпілі, свідки та правопорушники. Для цього ми:

  • надаємо підтримку для зміцнення координації між суб'єктами захисту прав дітей з метою поліпшення доступу до правосуддя;
  • підтримуємо запровадження альтернативним ув’язненню видів покарань та роботу з дітьми поза формальною системою правосуддя;
  • підтримуємо надання відновних та соціальних послуг у сфері правосуддя (врегулювання конфліктів, посередництво та реабілітація);
  • розвиваємо знання та навички законодавців та співробітників правоохоронних органів щодо застосування правосуддя, дружнього до дітей, та розробки сучасної нормативно-правової бази для здійснення правосуддя для дітей.

Гуманітарне реагування

ЮНІСЕФ надає психосоціальну підтримку, навчання з питань мінної небезпеки, допомогу жертвам мін та інші послуги із захисту дітям з обох сторін лінії розмежування на сході України, при цьому розширюючи послуги, що надаються на рівні громади, для переселенців та громад, які їх приймають. Ми також виступаємо за те, щоб уряд визначив своїм пріоритетом потреби дітей і підлітків, уражених конфліктом, і розробив довгострокові рішення їхніх проблем та розвитку їхніх знань і навичок для соціальної згуртованості та стійкості. Для посилення соціальної згуртованості на рівні громад ЮНІСЕФ сприяє взаємодії та співпраці між організаціями громадянського суспільства та органами влади, щоб допомогти розширити діяльність із захисту прав дітей та змінити шкідливі соціальні норми.

A conflict-affected girl takes part in a celebration of the International Children's Day in Svyatohirsk, Donetsk region, on 1 June 2016. The event was organized by the Community Protection Center 'Slavic Heart' and supported by UNICEF, Svyatohirsk School and local authorities.
UNICEF/UN048981/Getman

Ресурси

Ці ресурси являють собою лише невеликий вибір матеріалів, що випускаються ЮНІСЕФ та партнерами в регіоні.