Соціальна політика та моніторинг дотримання прав дитини

Фокус ЮНІСЕФ – посилення впливу соціально-економічної політики на добробут дітей та захист прав дитини

image
UNICEF/UN0204555/Filippov

Виклики:

18% населення України — це діти. Водночас сім’ї з дітьми становлять 45% тих, хто живе за межею бідності. Бідність впливає протягом усього життя: дитина, яка виросла у бідності, має вищі ризики стати бідним дорослим. Чимало обмежень, з якими стикаються найбільш соціально незахищені діти в Україні, пов'язані не лише з бідністю, а й з інвалідністю, статтю або належністю до меншини.

Попри те що обсяги державної соціальної підтримки є доволі значними (4,9% ВВП), охоплення нею найбідніших верств населення є відносно низьким, а розмір соціальних виплат — недостатнім. Головна причина полягає в тому, що система соціального захисту за своєю суттю є поєднанням програм соціального забезпечення, успадкованих від Радянського Союзу, та багатьох додаткових виплат, які переважно спрямовані на конкретні категорії населення є фрагментованими, часто дублюють цілі та погано відповідають потребам громадян.

У 2015 році Україна ініціювала реформу децентралізації, яка покликана підвищити підзвітність органів влади перед громадянами та забезпечити задоволення їхніх потреб та дотримання прав людини у такій великій та різноманітній країні як Україна. Відбулась передача владних повноважень на нижчий рівень, а також зростання відповідальності новостворених місцевих органів влади за надання послуга у багатьох випадках збільшення місцевих бюджетів. Водночас децентралізація принесла із собою численні виклики і конфлікти  пріоритетів. Наприклад, місцеві органи влади, як правило, віддають перевагу розв'язанню економічних питань (таким як дороги та комунальні послуги) перед наданням належних соціальних послуг (соціальному захисту та охороні здоров'я).

Інвестиції у дітей, зокрема в систему соціального захисту дітей, є життєво важливими для будь якої країни. Ефективне забезпечення соціального добробуту пом’якшує наслідки бідності, дає сім’ям більше можливостей піклуватися про своїх дітей та підвищує доступність базових послуг для найбідніших та найбільш вразливих груп. Достатні інвестиції у розвиток дітей є моральним імперативом. Такі інвестиції також приносять користь їхнім сім’ям і загалом громадам, стаючи передумовою позитивних економічних і соціальних змін.

У 2019 році світова спільнота відзначає 30-річчя підписання Конвенції ООН про права дитини. В Україні Конвенція  набула чинності 27 вересня 1991 року, а у квітні 2001 року було прийнято Закон «Про охорону дитинства».  Україна представляє Комітету ООН з прав дитини Періодичні національні доповіді про стан реалізації Конвенції. Важливим є здійснення аналізу щодо здобутків країни на шляху забезпечення прав дитини та ключових викликів, насамперед щодо недопущення дискримінації, найкращого забезпечення інтересів дитини, забезпечення права на життя, виживання та розвиток, сімейне оточення та альтернативний догляд, послуги охорони здоров’я та соціального забезпечення, освіти тощо.

Рішення:

Програми ЮНІСЕФ з соціальної політики та моніторингу дотримання прав дитини спрямовані на забезпечення рівності дітей та зростання благополуччя сімей шляхом проведення адвокаційних заходів та надання Уряду України технічної підтримки у п’яти напрямках:

image
UNICEF

1. Подолання бідності та макроекономічна політика

В рамках цього компоненту передбачено здійснення  аналізу причин бідності та соціального виключення у ключових сферах життя дітей, розроблення рекомендацій щодо  шляхів надання цільової підтримки та проведення адвокаційних заходів. Основну увагу приділено покращенню підходів до вимірювання рівня бідності дітей, у тому числі її багатовимірних аспектів. Також зусилля спрямовуються на забезпечення врахування інтересів  та потреб дітей у заходах Стратегії подолання бідності. Важливим напрямом є сприяння реалізації сімейної політики, орієнтованої на розвиток дітей.

2. Соціальний захист, зокрема інтегровані послуги.

Цей компонент має на меті покращення системи соціальних виплат для подолання бідності вразливих категорій дітей та сімей, у тому числі внутрішньо переміщених. Ключовими завданнями подолання нерівності є удосконалення системи надання  інтегрованих соціальних послуг та підвищення їх якості та доступності, у тому числі шляхом запровадження сучасних  міжвідомчих підходів, кейс-менеджменту  та надання соціальної підтримки на місцевому рівні.

3. Аналіз публічних фінансів та виділення коштів із бюджету на потреби дітей.

ЮНІСЕФ в Україні тісно співпрацює з Урядом України, зокрема з Міністерством фінансів України, для забезпечення оптимального використання бюджетних коштів, що спрямовуються на задоволення потреб дітей. Реалізація прав дітей має визнаватися пріоритетом у процесах розробки бюджетів, орієнтованих на результат, та середньострокового бюджетного планування.

4. Місцеве врядування та підзвітність, зокрема громади, дружні до дітей та молоді.

В Україні глобальна Ініціатива “Громада, дружня до дітей та молоді” успішно впроваджується  ЮНІСЕФ спільно з партнерами, містами та об’єднаними територіальними громадами. Створення механізмів реалізації прав дітей та інвестування у їх розвиток  визначаються пріоритетами локального розвитку. Ініціатива сприяє здоровій конкуренції між громадами, які готові докладати зусилля для подолання нерівності та створення умов для задоволення потреб дітей. Стати дружніми до дітей та молоді висловили бажання понад 160 громад, 30 з яких вже здійснили відповідні заходи та отримали технічну підтримку від ЮНІСЕФ, а 17 громадам  надано статус кандидата в учасники Ініціативи.

5. Моніторинг дотримання прав дитини

ЮНІСЕФ в Україні тісно співпрацює з Урядом України, Державною службою статистики України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини» та іншими зацікавленими установами для забезпечення реалізації прав дитини за п’ятьма ключовими напрямами: Кожна дитина живе та розвивається; Кожна дитина навчається; Кожна дитина захищена від насилля та експлуатації; Кожна дитина живе в безпеці та чистому навколишньому середовищі;  Кожна дитина має рівні можливості. Моніторингова діяльність ЮНІСЕФ в Україні спрямована на прискорення досягнення Цілей сталого розвитку, у тому числі шляхом розвитку спроможності  щодо роботи з даними та здійснення фактологічного аналізу.

Ресурси