Bütindünýä çagalar gününde körpeler Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde myhmançylykda

Isgender we Patma “Siziň üçin, körpeler!” gepleşiginde myhmançylykda.

ÝUNISEF
05 Oktýabr 2020

Bütindünýä çagalar gününde Türkmenistanyň çagalary “Siziň üçin, körpeler!” atly meşhur telegepleşikde myhmançylykda. Ýaşajyk habarçylar Isgender we Patma  ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand bilen Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýa we onuň çagalar üçin ähmiýeti barada söhbetdeşlik geçirdiler. Studioda ýaşajyk habarçylar we körpeler öz arzuw-hyýallaryny we geljekde kim bolmagy isleýändikleri hakyndaky pikirlerini paýlaşdylar.   

UNICEF